Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Vītols 1978 Politiskā partija "Jaunā Konservatīvā partija"
2. Sandra Zilberta 1971 Biedrība "Ūdensmalu attīstībai"
3. Līga Badūne 1963 Pašnodarbināta
4. Viktorija Gulbe 1981 SIA "Sertifikācijas centrs"
5. Ervīns Kronbergs 1960 AS "Citadele banka"
6. Dace Pokšāne 1980 Veselības ministrija
7. Dainis Jansons 1956 AS "Putnu fabrika Ķekava"
8. Jānis Zants 1975 SIA "Topaveko"
9. Inga Vilcāne 1971 Rīgas Franču licejs
10. Anita Parole 1962 AS "Putnu fabrika Ķekava"
11. Arnis Lapsa 1971 Buffalo Baltic SIA
12. Elita Leimane 1965 Salons "Mana Mini"
Программа партии
Mūsdienīga pārvalde un sabiedrības līdzdalība.

Mūsu prioritāte ir godīga, iekļaujoša un atklāta pārvaldība novadā ar vienotu, unikālu identitāti. Apvienojoties Ķekavas un Baldones novadiem, vienlīdz iekļausim iedzīvotājus lauku apdzīvotajās vietās, pilsētās un apkaimēs.
Izveidosim pašvaldības vienas pieturas e-kontaktpunktu.
Rosināsim novadnieku kopradi, palielināsim līdzdalības finansējumu līdz 1% no pašvaldības budžeta.
Turpināsim strādāt atklāti un godīgi, ar neiecietību pret korupciju un izsaimniekošanu. No budžeta apmaksātās darbavietās jābūt publiskam konkursam un regulāram darba izvērtējumam!
Pilnveidosim iekšējo kontroli korupcijas risku novēršanai pašvaldībā.
Skaidrosim sabiedrībai lēmumus un audzēsim uzticību pašvaldības darbam.

Veselības un sociālie pakalpojumi.

Ikvienam pieejami veselības un sociālie pakalpojumi - mūsu pašvaldības prioritāte.
Pilnveidosim atbalsta sistēmu personām ar invaliditāti, viņu neatkarīgai un pilnvērtīgai dzīvei, asistenta pakalpojumam, rūpēsimies par vides pieejamību.
Dažādosim diagnostikas pakalpojumus un ārstu-speciālistu pieejamību novadā, atbalstīsim ģimenes ārstus.
Rosināsim jauniešu brīvprātīgo darbu un sociālās uzņēmējdarbības iesaisti sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanā.

Daudzveidīgs kultūras un brīvā laika piedāvājums.

Daudzveidīgs, novadnieku virzīts kultūras piedāvājums visām vecuma grupām, tūrisma, bibliotēku un muzeju pakalpojumi, darbs ar jauniešiem būs pašvaldības prioritāte.
Iesaistot jauniešus kultūras jomā stiprināsim piederības sajūtu novadam. Popularizēsim folkloras tradīcijas un festivālus, gadatirgus un brīvdabas koncertus.
Bagātināsim novada kultūras un tūrisma centru piedāvājumu, veidosim vienotu novada tūrisma piedāvājumu. Visur novadā veicināsim pieejamu un drošu ūdensmalu attīstību un jaunas atpūtas iespējas pie ūdeņiem, apkaimēs un lauku teritorijās.

Atpazīstami sporta notikumi un aktīvās atpūtas iespējas.

Tautas sports ir novada prioritāte. Sekojot iedzīvotāju iniciatīvām, veicināsim sporta infrastruktūras, resursu un apmācību pieejamību visām vecuma grupām. Atbalstīsim ūdenssporta bāzi, ūdenstūrisma un airēšanas sporta attīstību Sausajā Daugavā, gludūdens airēšanas apmācības sporta skolā. Atbalstīsim iedzīvotājus Misas upes sakopšanā.
Veicināsim sportu ziemā: slēpošanas un slidošanas iespējas novadā. Vairosim atpazīstamību ar ikgadējiem nacionālas nozīmes pasākumiem. Izveidosim, labiekārtosim dabas takas, aprīkosim tās ar āra vingrošanas laukumiem.

Kvalitatīva izglītība modernā vidē.

Nodrošināsim plašu izglītības un mūžizglītības piedāvājumu ikvienam, atbalstīsim skolēnus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.
Atbalstīsim alternatīvo izglītību novadā un digitālās izglītības attīstību. Finansēsim kopdarba telpu, prasmju un tehniskos līdzekļus pieaugušo mūžizglītībai un senioru digitālo prasmju attīstībai.
50% apmērā segsim neklātienes studiju maksu tiem jaunajiem skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem, kuri pēc mācībām paliks strādāt pašvaldībā.
Rosināsim jauniešu līdzdalību patriotiskajās organizācijās un jauniešu skolu pašpārvaldēs.

Droša dzīve ērtā novadā.

Mūsu prioritāte ir droša un sakopta dzīves vide, pārdomāts teritorijas plānojums un infrastruktūras attīstība novadā.
Būtiski uzlabosim pašvaldības ceļus lauku teritorijās un ciematos, radīsim gājējiem, velobraucējiem ērtus satiksmes risinājumus. Ar Rīgas pašvaldību veidosim jaunus sabiedriskā transporta risinājumus, atvieglojumus senioriem.
Iekārtosim vairāk rotaļu laukumus un aktīvās atpūtas vietas.
Pašvaldības policijai kopā ar skolu un ģimeni jāizslēdz narkotisko vielu izplatība skolās. Slēgsim azartspēļu zāles!
Izveidosim pārskatāmu komunālo pakalpojumu norēķinu sistēmu, turpināsim siltināt daudzdzīvokļu mājas un labiekārtot pieturvietas.
Izveidosim drošu publisko piekļuvi novada ūdensmalām.

Ekonomiski aktīvs novads ar radošām kopienām.

Novada kodols ir aktīvas iedzīvotāju kopienas, tās stiprināsim ar mērķtiecīgiem finanšu instrumentiem.
Rosināsim izaugsmi sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Veicināsim sociālo uzņēmējdarbību un uzņēmēju savstarpējo sadarbību.
Uzlabosim investīciju vidi attīstot uzņēmējdarbības infrastruktūru: koprades telpas, industriālo parku, tirdzniecības vietas, interneta un sakaru pārklājumu.
Veicināsim uzņēmējdarbības attīstību tūrismā.
Nepieaugs nekustamā īpašuma nodoklis – mājokļiem līdz 100 000 EUR vērtībā nebūs jāmaksā! Samaksāto NĪ nodokli ieguldīsim maksātāju apkaimes infrastruktūrā.

Godīgi. Drosmīgi. Gudri.