Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1962

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ķekavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Rosināšu pie katras daudzdzīvokļu mājas izveidot spēļu laukumus bērniem un labiekārtot atpūtas "stūrīšus ".
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Prioritārs atbalsts nepieciešams Latvijas Sarkanā Krusta darbībai, kas sniedz humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk, darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, veciem, vientuļiem cilvēkiem.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Ķekavas estrādes restaurācija un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Место работы Должность
AS "Putnu fabrika Ķekava" plānotāja