Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA, "Kustība "Par!""

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ints Dālderis 1971 LR Finanšu ministrija
2. Paulis Dālbergs 1976 CIDO GRUPA SIA
3. Iveta Blaua 1969 SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"
4. Līva Zandersone 1994 SIA MRS. WOLF
5. Andris Grasmanis 1966 SIA “DGR”
6. Juris Iļjenkovs 1968 SIA DUBULTU DOKTORĀTS
7. Artūrs Joffe 1992 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
8. Aldis Gēcis 1963 Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
9. Baiba Vērpe 1984 SIA “Happify”
10. Sandis Bērziņš 1984 Jūrmalas Sporta skola
11. Inga Lāce 1986 Kuratore
12. Valdis Kļaviņš 1976 Maple V IK
13. Sarmīte Šulce 1960 SIA DR Consulting
14. Guntis Stirna 1958 Crimtan Baltics SIA
15. Ģirts Brasliņš 1974 A/S “Swedbank”
16. Viktorija Anna Graudiņa 1986 Korporatīvās un vizuālās komunikācijas aģentūra
17. Paula Poldsepa 1999 Politiskā partija "Kustība "Par!""
Программа партии
Par modernu, atvērtu un zaļu Jūrmalu bez izšķērdības un korupcijas
Balstoties uz līdzīgām, eiropeiskām vērtībām un labo sadarbības pieredzi svarīgāko problēmu risināšanā, partiju apvienība “Jaunā Vienotība” un partija “Kustība “Par!”” Jūrmalas domes vēlēšanās startē vienotā komandā, piedāvājot savu redzējumu pašvaldības nākotnei.

Strādājot kopā ar partiju Saeimas deputātiem, ministriem un tuvajām pašvaldībām, veidosim Jūrmalu par vadošo Baltijas jūras kūrortpilsētu, kurā tās iedzīvotājiem dzīvot, strādāt un atpūsties, bet viesiem pavadīt brīvo laiku ir ērti, patīkami un zaļi.

Mēs esam par atklātību lēmumu pieņemšanā un ilgtspējīgu, uz nākotni vērstu attīstību, izvirzot turpmāk aprakstītās galvenās prioritātes darbam pašvaldībā.

Ekonomikas izaugsme un sociālā atbildība
• Jūrmalas kā veselības, kultūras un konferenču tūrisma galamērķa attīstība;
• pilsētas atvērtība jaunu biznesa ideju ieviešanai, darba vietu radīšanai;
• pašvaldības un ES fondu investīcijas sabiedriskajos objektos;
• atbalsts kūrorta attīstībai ārpus sezonas;
• ekotūrisma, velo tūrisma un ūdens tūrisma attīstība;
• nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu saglabāšana vietējiem iedzīvotājiem;
• sociālā atbalsta sistēmas uzlabošana un attīstīšana;
• atbalsts ģimenēm ar bērniem, tai skaitā auklīšu algošanā;
• medicīnisko un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana senioriem un īpašajām sociālajām grupām;
• Jūrmalas slimnīcas attīstība;
• atbalsts veselības veicināšanas pasākumiem.

Mūsdienīga infrastruktūra un satiksme
• Ielu rekonstrukcija, ievērojot satiksmes, gājēju un cilvēku ar īpašam vajadzībām drošības prasības;
• ielu un parku apgaismojuma modernizēšana;
• vienotas un zaļas reģionālās sabiedriskā transporta sistēmas izveide;
• atbalsts elektroauto uzlādes tīkla attīstīšanai;
• iekšpagalmu sakārtošana;
• grantēto ielu asfaltēšana;
• veloceliņu tīkla attīstīšana, velosipēdu novietņu ierīkošana;
• ūdens ceļu infrastruktūras, ostas un piestātņu attīstība;
• vienotas meliorācijas sistēmas izbūve;
• ūdenssaimniecības modernizācijas projekta mērķu izpilde;
• atpūtas, peldvietu un pastaigu vietu ierīkošana Lielupes krastā;
• bērnu rotaļlaukumu un āra trenažieru izveide apkaimēs.

Konkurētspējīga, pieejama un kvalitatīva izglītība
• Augsti kvalificētu pedagogu piesaiste, efektīvas motivācijas sistēmas izveide;
• vismaz viena vidusskola Latvijas labāko skolu desmitniekā;
• skolu infrastruktūras atjaunošana;
• pietiekama vietu skaita nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs;
• mūžizglītības sistēmas un senioru izglītības centru attīstīšana;
• izglītības pārvaldes veiktspējas stiprināšana;
• atbalsts prioritāro jomu studentiem studiju maksas vai stipendijas veidā, slēdzot līgumu ar pašvaldību

Atklāta un caurspīdīga pārvaldība
• Domes sēžu tiešraižu ieviešana;
• elektronisko dokumentu aprite;
• nevalstisko organizāciju un apkaimju iedzīvotāju iesaiste, līdzdalības budžeta veidošana;
• komunālo pakalpojumu tarifu pamatotības izvērtēšana;
• apbūves politikas izstrādāšana;
• sabiedrības neatbalstītu risinājumu atcelšana teritoriju plānojumā;
• caurspīdīgums pašvaldības iepirkumos;
• funkciju audits domes struktūrvienībās;
• starptautisku auditoruzņēmumu audits kapitālsabiedrībās;
• atlases kompāniju piesaiste konkursos uz vadošajiem amatiem.

Vides aizsardzība un ilgtspēja
• Dabas pamatnes teritoriju platības saglabāšana;
• kāpu zonas apbūves nepieļaušana;
• nesakārtotu, degradētu īpašumu sakopšanas uzraudzība un veicināšana;
• Lielupes krasta sakopšana un nostiprināšana;
• atbalsts individuālo un daudzdzīvokļu māju siltināšanai;
• modernas atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas sistēmas izveide;
• “Zilā karoga” statusa atjaunošana Jūrmalas pludmalēm;
• sabiedrības izglītošana vides jautājumos;
• virzība uz klimatneitrālas pilsētas statusu.

Pieejama kultūra un sports
• Kultūras kā Jūrmalas atpazīstamības simbola nostiprināšana;
• augstvērtīgu kultūras pasākumu piedāvājums visā Jūrmalas teritorijā;
• atbalsts kultūras pieminekļu restaurācijai;
• iedzīvotāju socializēšanās un kultūras centru izveidošana apkaimēs;
• plašāka iedzīvotāju iesaiste un atbalsts interešu izglītības un pašdarbības kolektīvu darbībai;
• aktīvās atpūtas parku un sporta laukumu izveide apkaimēs;
• sporta infrastruktūras attīstība un atbalsts sporta pasākumu norisei.

Sabiedriskā kārtība un drošība
• Videonovērošanas un operatīvās vadības centra izveidošana;
• pašvaldības policijas darba uzlabošana apkaimēs;
• valsts un pašvaldības policijas savstarpējās sadarbības veicināšana;
• narkomānijas, atkarību, nelegālās alkohola tirdzniecības apkarošana.