Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1987

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Atbalstīt privātus bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus un privāto bērnu dārzu dibinātājus ar mērķi mazināt rindas pirmsskolas izglītības iestādēs un rast vecākiem izvēles iespējas savu bērnu pieskatīšanā un izglītošanā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu jaunās ğimenes un jauniešus, gādājot par kvalitatīvu izglītību, veselības aprūpi, interešu/izglītības pulciņiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Alternatīvo pedagoğijas metožu attīstīšana PII ar centrētu skatījumu uz bērnu ar mērķi dot novada bērniem progresīvu,kompetentu izglītības un cilvēkattīstības bāzi. Parka zonas un pieguļošo teritoriju labiekārtošana Vircavā ar peldvietas iekārtošanu
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2018 Pirmsskolas izglītības skolotājs (pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība)
Augstākā Internationale Montessori Institut 2017 Montessori pedagogs
Augstākā Rīgas Stradiņa Universitāte 2010 Veselības aprūpes speciālists ar audiologopēda kvalifikāciju (bakalaura grāds)
Место работы Должность
Bezdarbnieks