Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Madars Lasmanis 1979 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2. Emīls Dobrājs 1995 Aizsardzības ministrija
3. Ivars Romānovs 1965 SIA ‘’Jelgavas poliklīnika’’
4. Una Auziņa 1971 SIA "Likteņsvece-U.A."
5. Kristīne Trauliņa 1978 SIA “KULK”
6. Endija Slivjuka 1995 SIA FOSTO
7. Viktors Kuļiks 1977 SIA “Merks”
8. Kristaps Ozols 1993 VIZULO Solutions, SIA
9. Māra Skorodumova 1964 Pašnodarbināta
10. Leonīds Koindži-Ogli 1952 Pensionārs
11. Ainārs Rīders 1964 SIA ,,Auto Fans”
12. Ilze Jumiķe 1986 Riga Airport Commercial Development AS
13. Juris Čerņevičs 1979 A/S "A.C.B."
14. Jānis Ozoliņš 1970 SIA “AJJ-Būve”
15. Inga Čerņavska 1987 SIA "K. Ustupa autoskola"
16. Anita Burgmane 1959 Zemgales Veselības Centrs
17. Vineta Anaškeviča 1974 SIA “KULK”
18. Uģis Gribusts 1971 SIA Tolmets Tukums
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kas, gudri strādājot Jelgavas novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus visā novadā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem. Jelgavas novadam jāatspoguļo laikmetam atbilstošas vērtības, kas vērstas uz zaļu un ilgtspējīgu saimniekošanu, sabiedrības līdzdalību un caurskatāmu pārvaldību.
Covid-19 krīzes pārvarēšana ir un būs mūsu galvenais uzdevums. Pandēmijas smagumu izjūt ikviens novada iedzīvotājs, tādēļ mēs gādāsim, lai neviens netiek atstāts novārtā. Lai neviens nepaliek ne bez darba, ne izglītības, ne drošības sajūtas.

Laba pārvaldība, atvērtība un sadarbība
Nav labākas receptes pret apšaubāmu saimniekošanu kā atklātība, caurskatāmība un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība. Restartēsim pašvaldības uzņēmumus un nepieļausim, ka tie valda jomās, kur komersanti privātajā sektorā darbu var izdarīt lētāk, efektīvāk un kvalitatīvāk. Pilnveidosim digitālo risinājumu ieviešanu, lai novada iedzīvotāji varētu lepoties ar mūsdienīgu pašvaldības pārvaldību.

Pieejama un iekļaujoša izglītība
Visiem bērniem jādod iespēja saņemt augstākās kvalitātes izglītību. Jau no pirmās klases skolēni izkops radošus talantus un apgūs informācijas tehnoloģijas un citas laikmetīgas prasmes, kas ikvienam bērnam palīdzēs izaugt par konkurētspējīgu profesionāli. Sniedzot jaudīgas motivācijas programmas pedagogiem, celsim akadēmisko prestižu.

Sociālā drošība un veselība
Par pabalstu svarīgāks ir sociālais atbalsts – rīkosimies gudri, pārdomāti un ilgtspējīgi, lai bērni uzaug pārtikušās ģimenēs un seniori pilnveido sevi arī vecumdienās. Sociālo jautājumu risināšanā ieguldīsim par trešdaļu vairāk nekā līdz šim, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā situācijā. Stiprināsim novadnieku veselību, izveidojot aktīvo pastaigu maršrutus, kā arī piešķirot ilgtspējīgu finansējumu ģimeņu sportam un aktivitātēm slimību profilaksei.

Kultūra un sports
Investēsim sporta infrastruktūrā un sniegsim mērķtiecīgu, uz augstiem sasniegumiem vērstu atbalstu sporta skolām un labākajiem sportistiem. Lai sekmētu efektīvu infrastruktūras izmantošanu, īstenosim vienotu kultūras politiku gan Jelgavā, gan novadā un parūpēsimies par to, lai ikvienam ir iespēja attīstīt savus talantus un pārstāvēt Jelgavas novadu Dziesmu un Deju svētkos.

Inovācijas, investīcijas, izaugsme
Jelgavas novada ekonomikas dzinējspēks būs digitāli pakalpojumi, dabai draudzīgas tehnoloģijas un konkurētspējīgas inovācijas. Radīsim attīstības telpu, kur tandēmā ar investoriem veidosim arvien jaunas darba iespējas IT un zaļās ekonomikas sfērās. Reformēsim atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai šķirot visa veida gružus un bioloģiski noārdāmos atkritumus būtu ne vien ērti, bet arī izdevīgi. Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju īpašniekus, ēku energoefektivitātes uzlabošanā.

Vairāk naudas iedzīvotāju dzīves telpai
Modernizējot novada pārvaldes modeli un veicot struktūrvienību revīziju, četros gados ietaupīsim vismaz 5% no pašvaldības budžeta, kas ļaus novirzīt daļu nodokļu maksātāju naudas iedzīvotāju dzīves un telpas uzlabošanai. Līdzšinējie uzturēšanas izdevumi apēd iespējas celt dzīves kvalitāti, tādēļ pārskatīsim saimniekošanas modeli tā, lai iegūtu nevis daži, bet visi.

Sadarbība ar Jelgavas pilsētu
Veidosim kopīgas institūcijas ar Jelgavas pilsētu izglītības un komunālās saimniecības jomā, tādējādi vairojot pieejamo pakalpojumu kvalitāti. Attīstības un ES fondu apguves jomā plānojam izvērst sadarbību tā, lai atbalsts būtu vienmērīgi sadalīts visā novada teritorijā, turklāt esam apņēmušies attīstīt tūrisma un kultūras nozari, lai iedzīvotājiem būtu ērtāka piekļuve daudzveidīgām izklaides iespējām ne vien centra tuvumā, bet arī citviet novadā. Izveidosim sadarbības platformu novadnieku drošības palielināšanai.

Līdzdalība un sadarbība
Izveidosim līdzdalības budžetu un pagastu iedzīvotāju padomi, iesaistot novadniekus lēmumu pieņemšanā. Radīsim dialogu starp pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem sociālekonomiski svarīgu jautājumu risināšanā. Ieviesīsim caurskatāmus sadarbības modeļus ar partneriem privātajā sektorā, kas dos zaļo gaismu izaugsmei un novada tautsaimniecības uzplaukumam.