Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1957

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Ieviest pašvaldības darbā principu “dome iet pie saviem iedzīvotājiem”, nevis otrādi.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Risināmie jautājumi atšķiras katrā, konkrētā, novada vietā. Lai noteiktu prioritāros, jāuzklausa vietējo iedzīvotāju viedoklis!
Kultūras sfēras attīstība, tehnoloģiju pielietojums kultūras un tūrisma sfērās.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Kritiskā stāvoklī esošo kultūras pieminekļu konservācija, pirms rasts risinājums tiem dot “otru dzīvi”. Bibliotēku funkciju paplašināšana, paplašinot pakalpojumu loku: sniedzot atbalstu iedzīvotājiem savu atmiņu saglabāšanai, dzimta vēstures pētīšanā
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Politehniskais institūts 1980 Inženieris - sistēmtehniķis
Место работы Должность
Pensionārs