Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1975

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgava

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Attīstīt komunikāciju ar jauniešiem par tādiem būtiskiem jautājumiem kā izglītības kvalitāte, jauniešu bezdarbs, pilsoniskā līdzdalība, zinātne un inovācijas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Jauniešus, palīdzot viņiem kļūt atbildīgiem, spriestspējīgiem un uz attīstību vērstiem.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Sadarbība ar nevalstisko sektoru, kā prioritāti nosakot darbu ar jauniešiem un sociāli mazākaizsargātajām sabiedrības grupām.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Biznesa vadības koledža 2012 Uzņēmuma vadība un organizācija
Место работы Должность
SIA Virāža V Valdes locekle