Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aigars Rublis 1977 Nodarbinātības valsts aģentūra
2. Andris Tomašūns 1958 Pašnodarbinātais
3. Elīna Vilkārse 1968 SIA Vimed
4. Eduards Grigorjevs 1984 SIA "Fortum Jelgava"
5. Sandra Nāckalne 1971 Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"
6. Ervīns Ābele 1967 Nodarbinātības valsts aģentūra
7. Gunita Draveniece 1969 Jelgavas Valsts ģimnāzija
8. Oskars Kozinda 1960 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, Klīniskais institūts
9. Emīls Muižnieks 1996 SIA "Cartrade"
10. Dana Poļenčuka 1966 SIA "Jelgavas nams"
11. Vidvuds Zigismunds Beldavs 1942 Biedrība "Rīgas Fotonikas centrs"
12. Ieva Cīrule 1984 Biedrība "Jelgavas māmiņu klubs"
13. Zane Ķince 1951 Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde
14. Andrejs Makuha 1986 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
15. Miks Vilnis 1995 JPPI Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzeja filiāle, Ādolfa Alunāna memoriāla muzejs.
16. Ieva Siņicina 1991 Jelgavas Centra pamatskola
17. Kristīne Bogdane 1975 SIA Virāža V
Программа партии
Par GODĪGU pilsētas pārvaldi!

Mūsu komandas pamatprincipi – atklātība, godīgums, profesionalitāte, kā prioritāti nosakot investīcijas cilvēkos, nevis - būvēs.

Pilsētas pārvalde un finanses.

Likvidēsim izšķērdību budžeta veidošanā un pašvaldības iestāžu funkciju dublēšanos.
Lēmumus pieņemsim, tikai balstoties uz labas pārvaldības principiem.
Likvidēsim nesaimnieciskumu “Jelgavas autobusu parkā” un pārskatīsim sabiedriskā transporta biļešu cenu politiku.
Mazināsim birokrātisko slogu, izveidojot sistēmu “Digitālā Jelgava”.
Ieviesīsim godīgu konkurenci pašvaldības iepirkumos.
Izstrādāsim efektīvu pilsētas attīstības stratēģiju, kas vērsta uz jelgavnieku un pilsētas izaugsmi.
Pārvērtēsim pašvaldības uzņēmumu dalību privātajās kapitālsabiedrībās.
Paredzēsim pašvaldības budžetā līdzekļus jelgavnieku rosinātu projektu īstenošanai.
Atbalstīsim kolektīvos iesniegumus kā instrumentu jelgavnieku vajadzību apzināšanai.

Izglītība.

Likvidēsim rindas pirmsskolas izglītībā, atverot jaunus pašvaldības bērnudārzus un veidojot efektīvu sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.
Izveidosim pārskatāmu un ikvienam saprotamu bērnudārzu rindu reģistru.
Veidosim pieejamu, iekļaujošu, attīstošu un radošu izglītības procesu un vidi jebkura vecuma jelgavniekam.
Ieviesīsim konkurētspējīgu pirmsskolas pedagogu atalgojumu.
Nodrošināsim veselības apdrošināšanu visiem darbiniekiem pašvaldības izglītības iestādēs.
Atbalstīsim jaunos speciālistus, nodrošinot viņus ar dienesta dzīvokļiem.
Nodrošināsim principu “nauda seko bērnam” interešu izglītībā.
Izveidosim stipendiju programmu talantīgiem jauniešiem-jelgavniekiem.

Sports un kultūra.

Izbūvēsim brīvi pieejamus sporta laukumus pie 6. vidusskolas, Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Centra pamatskolas.
Nodrošināsim piemērotu infrastruktūru sporta aktivitātēm pirmsskolas izglītības iestādēs.
Izstrādāsim caurspīdīgu un uz attīstību vērstu Jelgavas sporta klubu atbalsta politiku.
Popularizēsim tautas sporta aktivitātes.
Attīstīsim sporta un atpūtas iespējas Pils salā.
Nodrošināsim caurskatāmu un loģisku tautas mākslu kolektīvu finansējumu.
Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu.

Veselība un sociālā drošība.

Attīstīsim Jauno mediķu akadēmiju un profesionālo mediķu tālākizglītības iespējas.
Turpināsim modernizēt pašvaldības veselības iestāžu infrastruktūru.
Palielināsim bērnu un jauniešu nodarbinātības iespējas vasarā.
Atbalstīsim NVO un jauniešu iniciatīvas jaunu projektu īstenošanā.
Dubultosim bērnu piedzimšanas pabalstu.
Nodrošināsim atbalstu 1991.gada barikāžu dalībniekiem.
Paredzēsim bezmaksas sabiedrisko transportu pilsētas maršrutos senioriem virs 75 gadiem.

Drošība un pilsētvide.

Izveidosim gājēju un velosipēdu ceļu Kalnciema šosejā un Tērvetes ielā.
Rekonstruēsim Miera ielu.
Nodrošināsim pakāpenisku grantēto ielu asfaltēšanu.
Nodrošināsim efektīvu pašvaldības līdzfinansējumu iekškvartālu sakārtošanai un daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.
Veidosim bērnu rotaļu laukumus daudzdzīvokļu māju pagalmos, paredzot 90% pašvaldības līdzfinansējumu.
Atcelsim iedzīvotājiem pienākumu tīrīt pašvaldības ietves.
Uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Izveidosim zīdaiņu pārtinamās telpas pilsētā.
Turpināsim izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu, īpaši – ārpus pilsētas centra.
Ierīkosim velotrasi “pump-track” Pasta salā.
Izbūvēsim stāvlaukumu pie 4. sākumskolas un citām izglītības iestādēm.
RAF meža masīvu pielāgosim aktīvai atpūtai dabā.
Paplašināsim atkritumu šķirošanas iespējas.
Palielināsim pašvaldības policijas kājnieku patruļu biežumu ielās un novērošanas videokameru skaitu.

Ekonomika un uzņēmējdarbība.

Paredzēsim vismaz 5% no pašvaldības budžeta infrastruktūras projektiem uzņēmējdarbības attīstībai.
Izveidosim pašvaldībā darba devēju konsultatīvo padomi uzņēmējdarbības vides veidošanā un attīstībā.
Sadarbībā ar izglītības iestādēm un darba devējiem, sagatavosim darbiniekus uzņēmējiem nepieciešamās profesijās.
Ieviesīsim NĪN atlaides uzņēmējiem, kuri rada jaunas darba vietas jauniešiem bez pieredzes un sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām.
Izveidosim industriālo un zinātnes parku Jelgavas lidlauka teritorijā.
Izveidosim “zaļo koridoru” investoru piesaistei.
Atbalstīsim inovatīvu, uz sabiedrības vajadzībām vērstu sociālo uzņēmējdarbību.