Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1956

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
1. Panākt, lai primāri būtu nodrošinātas ikviena bērna tiesības uz kvalitatīvu izglītību tuvu dzīvesvietai. Nodrošinot atbalstu pagastu uzņēmējiem veidot jaunas darba vietas, kas būtu svarīgs nosacījums jauno ģimeņu klātbūtnei laukos.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
2. Es vēlos panākt, lai pašvaldība atbalstītu Jēkabpils pensionāru biedrību darbību. Piemēram, ,,Sasaiste" un ,,Izglītības projekti"- pieaugušo mūžizglītības atbalsts pirmspensijas (senioriem) cilvēkiem.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
3. Amatnieku, mājražotāju un citu mazo uzņēmēju biznesa attīstības veicināšana investējot uzņēmējdarbības vides uzlabošanā. Izglītības mācību metožu kvalitātes un programmu pilnveidošanu nodrošinot labākā iespējamā piedāvājumā jaunā novada skolās.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2006 Maģistra grāds pedagoģijā
Место работы Должность
Jēkabpils 3. vidusskola Mājturību un tehnoloģiju skolotājs