Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1989

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Turpināt uzlabot un īstenot dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu, radot mūsdienīgu vidi, norobežojot zaļo un atpūtas zonu no automašīnu stāvvietām. Varu minēt, ka ir nepieciešamība pēc nefunkcionējošu autostāvvietu atjaunošanas vai jaunu izveides.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Uzņēmējdarbības stiprināšanu: atbalstot jaunos speciālistus biznesa uzsākšanā, piesaistot jaunus investorus, atbalstot vietējos uzņēmējus jaunu darba vietu radīšanā. Kultūras un sporta kvalitātes uzlabošanu, daudzveidību un pieejamību ikvienam.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Esošā dzīvojamā fonda sakārtošanā un jaunu īres namu celtniecībā, sadarbībā ar uzņēmējiem un valsts atbalsta programmām. Ceļu sakārtošanā - primāri lauku teritorijās un tad pilsētās. Kvalitatīvi ceļi ir ne tikai komforts, bet arī drošības garants.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Universitāte 2013 Profesionālais bakalaura grāds mākslā, mākslas projektu vadītāja kvalifikācija
Vidējā Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2009 Grāmatvedis
Место работы Должность
A/S "Virši-A" Vecākā grāmatvede