Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1988

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izveidot pieejamu balsošanas un viedokļu paušanas sistēmu integrējot to pašvaldības mājas lapā - lai vienkāršais iedzīvotājs varētu savu viedokli nodot pašvaldībai. Nodrošinot piekļuvi pagastu bibliotēkās, skolās, NVO centros.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ir jāveic audits pašvaldības zemju īpašumiem, lai tos varētu labāk pārvaldīt un nodot lauksaimniekiem apsaimniekošanā. Saglabājot vienlīdzīgas iespējas uz konkrētā zemes īpašuma nomas vai iegādes tiesībām.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Veidot sadarbību ar citiem novadiem, sekmējot atbalstu tūrisma attīstībā, akumulējot finanšu līdzekļus jaunā novada kopējos projektos.
Nodrošināt siltumapgādes sistēmu kvalitāti, rekonstruējot siltumtrases un modernizējot katlumājas.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Viduslatgales Profesionālā vidusskola 2015 Lauku īpašuma apsaimniekotājs
Vidējā Rīgas Būvniecības vidusskola 2012 Būvtehniķis
Место работы Должность
Mežāres pagasta zemnieku saimniecība Ošu sala Īpašnieks
SIA Nature plant Valdes loceklis
Jēkabpils pilsētas dome Iepirkumu komisijas loceklis