Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1995

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, izmantojot esošo mājokļu resursu. Mājokļa jautājums ir pamats iedzīvotāju noturēšanai novadā un jaunu iedzīvotāju piesaistei.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Jaunās ģimenes un jaunos uzņēmējus. Tikai jaunu iedzīvotāju piesaiste un uzņēmējdarbībai piemērotu apstākļu radīšana var nodrošināt novada attīstību ilgtermiņā.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Investīcijas industriālo teritoriju infrastruktūrā, kas balstītas uzņēmēju vajadzībās, neatkarīgi no ģeogrāfiskā novietojuma novada teritorijā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2021 Maģistra grāds ģeomātikā, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris
Augstākā Latvijas Universitāte 2017 Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā
Место работы Должность
"PUNCORP" SIA Valdes loceklis
"AKA 3" SIA Izpilddirektors