Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1985

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Sakārtot pēc iespējas vairāku daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmus, tostarp bērnu rotaļu laukumus, kā arī risināt sasāpējušos jautājumu par transportlīdzekļu stāvvietu trūkumu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, racionāli izvietot atkritumu savākšanas vietas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Vēlos sekmēt, lai pašvaldība sniegtu atbalstu mazākumtautību diasporu aktivitātēm un iniciatīvām.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Mana prioritāte pašvaldības investīcijām novada centrā būs - pirmsskolas izglītības iestāžu labiekārtošana un modernizācija, atbilstoši mūsdienu digitāli attīstītās sabiedrības prasībām
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Baltijas Starptautiskā akadēmija 2017 Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, kvalifikācija: jurists
Augstākā Daugavpils Universitāte 2011 Profesionālais bakalaura grāds tiesībās, kvalifikācija: juriskonsults
Augstākā Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2006 Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija: grāmatvedis
Vidējā Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2004 Profesionālā vidējā izglītība programmā saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze, kvalifikācija: grāmatvedis
Место работы Должность
Zemgales apgabaltiesas Zvērinātas notāres birojs Notāres palīdze