Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1967

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Visu piecu novadu un pilsētas pašvaldības darbinieku objektīva izvērtēšana un kandidējot uz amatiem jaunveidotajā novadā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu jaunos uzņēmējus pilsētās un laukos un Jēkabpils reģionālās slimnīcas pakalpojumu paplašināšanu un attīstību.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs: bērnu un jauniešu interešu izglītības daudzveidība pilsētās (Viesīte, Aknīste, Jēkabpils); lauku tūrisma attīstīšana un paplašināšana, īpaši dabas un atpūtas parku labiekārtošana.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1992 Lauksaimniecības mehanizācijas specialitāte, kvalifikācija: inženieris
Место работы Должность
Jēkabpils novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs