Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1961

Гражданство: Latvija

Место жительства: Dobeles novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Jaunas tradīcijas novadā ar mērķi sekmēt izglītības kvalitāti - izaugsmes balvas izveide skolēniem, pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana sabiedrībā; studējošo jauniešu stimulēšanas sistēmas izveide novadā nepieciešamajām profesijām.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Bērni un jaunieši viņu izglītošanās un talantu attīstības procesā, īpaši domājot par jauniešiem ar īpašām vajadzībām, viņu iespējām iegūt profesionālo izglītību novadā. Jaunās ģimenes ar bērniem.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
1. Dzīvojamā fonda paplašināšana, kas noteikti piesaistītu jaunos speciālistus veselības aprūpē, izglītībā, sportā, kultūrā.
2. Mūsdienīgs senioru pansionāts ar dzīves kvalitāti stimulējošu vidi un daudzveidīgām iespējām.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2004 Dabaszinātņu maģistrs
Augstākā Daugavpils pedagoģiskais institūts 1984 Bioloģijas, ķīmijas vidusskolas skolotāja, bakalaurs
Место работы Должность
Dobeles novada izglītības pārvalde Metodiķe vispārējās izglītības jautājumos
Dobeles Valsts ģimnāzija Skolotāja
Dobeles novada dome Deputāte