Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1958

Гражданство: Latvija

Место жительства: Dobeles novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Pilnveidot iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, nodrošinot, ka ikmēneša domes sēdēs tiek uzklausīts izpilddirektora ziņojums par paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Ziņojumi tiek protokolēti un ir publiski pieejami.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem un sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
1. Lai veicinātu tūrisma attīstību, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un satiksmes drošības uzlabošanu, izbūvēt veloceliņu posmā no Dobeles līdz Tērvetei.
2. Turpināt darbu pie pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanas lauku teritorijās.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskais institūts 1981 Mūzikas un dziedāšanas
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2010 Maģistra studiju programma „Pedagoģija”
Место работы Должность
Tērvetes novada dome Domes priekšsēdētāja
Tērvetes novada pašvaldība Jauktā kora “Tērvete” vadītāja