Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1980

Гражданство: Latvija

Место жительства: Bauskas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Vairāk iesaistīt vietējos iedzīvotājus apkārtējās vides uzlabošanas un attīstīšanas plānošanā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Vēlos panākt, lai pašvaldības prioritāri atbalsta jaunās ģimenes un jaunos uzņēmējus. Visam sākums ir visgrūtākais, tad atbalsts ir vissvarīgākais, līdztekus nepazaudējot saikni ar jau esošajām stabilajām ģimenēm, uzņēmējiem, iedzīvotājiem, NVO.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Perifērijā - izveidot apgaismotu tūrisma celiņu Bauska – Pilsrundāle – Mežotne.
Skolās un bērnu dārzos paplašināt aktivitāšu nodarbības, jo sevišķi stāju koriģējošās.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Aizkraukles vakara un neklātienes vidusskola 2000 vispārējā vidējā izglītība
Место работы Должность
Pašnodarbināta persona šuvēja
Biedrība "Visam kronis" valdes locekle
Pilsrundāles vidusskola skolas padomes priekšsēdētāja