Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1988

Гражданство: Latvija

Место жительства: Bauskas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Vēlētos rast plašākas iespējas izglītot Bauskas novada bērnus (arī jauniešus) mūsdienu aktuālās jomās – IT, robotika, elektronika u.c. Atbalstot esošās vai izveidojot jaunas neformālās izglītības iestādes un/vai skolu Interešu izglītības pulciņus.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1) Izglītības nozari (formālo, neformālo, mūžizglītību); 2) Uzņēmējdarbību (mazos, jaunos uzņēmējus).
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Bauskas novada bērnudārzu, jauniešu centru, neformālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju standartiem (Bauskas pilsētā un perifērijā).
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2019 fizikas un informātikas skolotājs
Vidējā Bauskas 2. vidusskola 2007 Vispārējā vidējā izglītība
Место работы Должность
Bauskas Valsts ģimnāzija fizikas skolotājs
Bauskas 2. vidusskola fizikas skolotājs