Powstanie daleko od Łotwy, bliskie sercu

Choć w zasadzie nie objęło terenów współczesnej Łotwy, powstanie listopadowe, które wybuchło w 1830 roku, cieszyło się nad Dźwiną zainteresowaniem, atencją, kolejne rocznice przypominały o wysiłku niepodległościowym społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Oddziały Związku Polaków w Łotwie organizowały pogadanki i koncerty, w obchody włączyły się także inne polskie stowarzyszenia, których nie brakowało przed 1940 rokiem.

● Tulkojums latviski pieejams šeit.
● Русский перевод доступен здесь.

„Głos Polski” z listopada 1922 roku (pierwsza polska gazeta wydawana nad Dźwiną) zaprosił na obchody rocznicy powstania listopadowego urządzonego przez Towarzystwo „Oświata” w Rydze w siedzibie gimnazjum Emilii Lichtarowiczówny, na rogu ulicy Elżbieckiej i Suworowskiej (obecnie Krišjāņsa Baronsa). Gimnazjum to było jeszcze w czasach carskich jedną z dwóch polskich szkół działających w Rydze.

Lichtarowiczówna (1874-1951), pochodząca z Litwy, podobnie jak wielu łotewskich Polaków, walczyła aktywnie o polskie sprawy, dziś jest postacią nieco zapomnianą, choć jesienią możemy zapalić światełko na jej nagrobku na cmentarzu św. Michała. 

Udział w listopadowej imprezie przy ulicy Elżbieckiej 14 wzięła udział znana polska śpiewaczka Gordon-Jurgielewiczowa, ciesząca się „powodzeniem w Paryżu” (kto wtedy nie chciał być znanym we Francji?). Odczyt z okazji ważnej rocznicy wygłosił Jan Cynarski, polski dyplomata i dziennikarz, autor poczytnej książki „Łotwa współczesna”, na początku lat dwudziestych będącej ciekawym, choć nieobiektywnym „przewodnikiem po nowej republice”. Podczas imprezy uczennica polskiego gimnazjum zadeklamowała wiersz polskiego wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego „Duma o Wacławie Rzewuskim”. Swoje utwory wykonał chór żeński działający przy „Oświacie”.

Rocznicę powstania listopadowego obchodzono także w latach trzydziestych,

czego świadectwem są materiały dostępne w tygodniku „Nasze Życie”. W 1936 odbyły się choćby obchody zorganizowane z inicjatywy filii Związku Polskiej Młodzieży w Juchnikach w Łatgalii.

Nasze Życie, 1936 r.
Nasze Życie, 1936 r.

Dlaczego powstanie listopadowe, wymierzone w carską Rosję, w ogóle wybuchło?

Trzeba zacząć od tego, że od 1815 roku Polska w okrojonej formie (bez Wielkiego Księstwa Litewskiego) istniała jako Królestwo Polskie, małe państewko, będące w unii z carską Rosją. Car Mikołaj I był jednocześnie królem Polski, zaś Królestwo obejmowało kilka województw i miasta takie jak Warszawa, Płock, Kalisz czy Lublin. Nie udało się poszerzyć Królestwa o ziemie zabrane pod koniec XVIII wieku w trakcie rozbiorów wspólnego państwa polsko-litewskiego.

Uznaje się, że główną przyczyną wybuchu zrywu narodowego było nieprzestrzeganie przez cara postanowień konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku (taki akt ustrojowy został wtedy nadany, była to kolejna konstytucja w dziejach państwa polskiego, po konstytucjach z 1791 i 1807 roku). W 1819 roku zniesiono w Polsce wolność prasy, wprowadzono cenzurę prewencyjną, dwa lata później zawieszono wolność zgromadzeń, zakazano także działalności wolnomularstwa (tutaj pozdrowienia dla tej organizacji, dziś łączącej Polaków i Łotyszy). Szerokim echem odbiło się skazanie przywódcy Wolnomularstwa Narodowego Waleriana Łukasińskiego. Z kolei na Litwie, po 1795 roku oddzielonej od Polski granicą, Mikołaj Nowosilcow (bohater poematu „Dziady” Adama Mickiewicza, popularnego także wśród łotewskich Polaków do 1940 roku) zaczął prześladować towarzystwa „filomatów i filaretów”. Wreszcie, w 1825 roku, zlikwidowano jawność obrad polskiego parlamentu.

● Emilia Plater.● Эмилия Плятер.Foto: Achille Devéria; Muzeum Narodowe w Krakowie
● Emilia Plater.
● Эмилия Плятер.

Foto: Achille Devéria; Muzeum Narodowe w Krakowie

Tymczasem zmieniała się sytuacja międzynarodowa. Latem 1830 roku wybuchły rewolucje we Francji i Belgii, zaś jesienią (w związku z sytuacją w Europie) rozpoczęto w Polsce przygotowania do mobilizacji. 23 listopada członkowie sprzysiężenia antycarskiego zostali ostrzeżeni o możliwości dekonspiracji i przygotowanych przez władze aresztowaniach. Nie było już chyba lepszego momentu na rozpoczęcie powstania, które wybuchło 29 listopada i objęło tereny współczesnej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 25 stycznia 1831 roku nastąpiła detronizacja cara Mikołaja I, równoznaczna z zerwaniem unii personalnej Polski i Rosji oraz ogłoszeniem przez Królestwo Polskie niepodległości, w dalszej perspektywie, wraz z Wielkim Księstwem Litewskim. Warto przypomnieć postać Emilii Plater, dziewicy, Litwinki, pochodzącej z Inflant Polskich, która stała się ikoną powstania listopadowego.

Plater, która planowała wraz ze swym oddziałem zajęcie Dyneburga, zostanie przedstawiona w wierszu Mickiewicza „Śmierć pułkownika”, który zna każdy polski uczeń szkoły podstawowej.

● Detronizacja Mikołaja I 25 stycznia 1831.● Детронизация Николая I 25 января 1931 года.
● Detronizacja Mikołaja I 25 stycznia 1831.
● Детронизация Николая I 25 января 1931 года.

Po decyzji Sejmu o detronizacji

na odpowiedź z Rosji nie trzeba było długo czekać: granicę na Bugu przekroczyła 115 tys. armia rosyjska

pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza. Na początku lutego doszło do pierwszych starć. Po polskim zwycięstwie pod Olszynką Grochowską, przyszły gorzkie chwile: wygrana Rosji pod Ostrołęką, która załamała polskie morale. Zaczął się szturm na Warszawę, podczas którego zginął gen. Józef Longin Sowiński, polski bohater narodowy, opiewany w literaturze, a później poddanie stolicy. Przestał istnieć Sejm, Rząd Narodowy, zaś wojsko przekroczyło granicę zaboru rosyjskiego.

Po upadku powstania cesarz Mikołaj I Romanow wypowiedział słowa: „Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków”. Niestety dla carskiej Rosji,

Polacy wciąż byli,

w 1863 roku wybuchnie kolejne powstanie, o którym już pisaliśmy na początku tego roku, a jego ikoną w Łatgalii stanie się Leon Broel-Plater. W 1905 roku na polskich ziemiach, podobnie jak na Łotwie, dojdzie do socjalistycznej rewolucji. Później, w czasie I wojny światowej, zaistnieją Legiony Piłsudskiego, działalność których będzie początkiem wolnej Rzeczypospolitej, która przetrwa do 1939 roku jako sojusznik Łotwy.

To są już jednak inne wydarzenia, inne daty.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

По теме

Еще видео

Еще

Самое важное