Tomasz Otocki (Томаш Отоцки)

polski dziennikarz / польский журналист

Tomasz Otocki — polski dziennikarz zajmujący się regionem Bałtyku. Od dwunastu lat pisze na tematy litewskie, łotewskie i estońskie. Jest zastępcą redaktora naczelnego Przeglądu Bałtyckiego  (www.przegladbaltycki.pl). Od 2013 roku jeździ regularnie na Łotwę. Zakochał się w Rydze, Windawie i Cēsis.

Томаш Отоцкий — польский журналист, освещающий события в Балтийском регионе. В течение двенадцати лет он пишет на темы, связанные  с Латвией, Литвой и Эстонией. Заместитель главного редактора журнала Przegląd Bałtycki («Балтийский обзор», www.przegladbaltycki.pl). С 2013 года регулярно ездит в Латвию. Влюблен в Ригу, Вентспилс и Цесис.


Просмотреть статьи автора на: Латышском Русском

Блоги

Еще

Еще

Самое важное