«Бюрократизм года 2020»

Здравоохранение
Число сообщений: 11

Учреждение: Vaivaru Tehniskais palīglīdzekļu centrs

Vai Vaivaros domā, ka man var izaugt jauna krūts?

Jau 2 reizes pēdējo 3 gadu laikā sastopos ar sekojošu situāciju. Iegādājoties krūts protēzi Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā man pieprasa ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Man jāiet pie ārsta, ārstam jāaizpilda attiecīgā veidlapa. Ar ārsta atzinumu un manu iesniegumu jādodas uz Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru, kurā darbiniece pāris sekunžu laikā paskatās datorā un manos papīros un paziņo, ka viss kārtībā un ka man jāgaida pa pastu atsūtīta vēstule ar informāciju, kur un kā varēšu iegādāties krūts protēzi.
Jautājumi: 1) vai Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs domā, ka man var izaugt jauna krūts? Vērojot darbinieces rīcību, secināju, ka centra rīcībā ir dati par man veikto krūts amputāciju. Kādēļ jātērē mans un, galvenais, ārsta laiks, lai rakstītu pēc maniem ieskatiem nevajadzīgu dokumentu?
2) kādēl Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs neizmanto iespēju atsūtīt man vēstuli pa e-pastu (iesniegumā norādīta mana e-pasta adrese), bet tērē laiku, papīru un naudu, sūtot vēstuli papīra variantā un izmantojot pasta pakalpojumus?
Uz šiem maniem jautājumiem skanēja atbilde - tāda ir kārtība.
Nepiekrītu, ka digitalizācijas laikmetā to var saukt par kārtību.

Число голосов: 218

Учреждение: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Prasa jau agrāk iesniegtus dokumentus

Bērnam (6 gadi) ik pēc gada vai pusotra VTPC jālūdz līdzfinansējums jaunu ortožu iegādei, lai bērns var staigāt, iet bērnudārzā, dzīvot sociāli aktīvu dzīvi.
Iestādes prasības ir ļoti birokrātiskas, katru reizi prasa daļu dokumentus, kas reiz jau iesniegti un nemainās.
Piemēram, prasa konsīlija slēdzienu, ka bērnam vajag ortozes, lai gan Bērnu slimnīcas ķirurgs ortopēds to jau ir noteicis (katru reizi kad vajag, viņš novērtē bērnu un dod norādījumus). Turklāt konsīlijs ir bijis Vaivaru rehabilitācijas centrā (VTPC ietilpst NRC VAIVARI). Kur problēma kolēģiem izprasīt. Nē, nevar, jādzenā vecāki.
Reiz nosūtīju elektroniski parakstītu iesniegumu par ortožu izgatavošanu, pievienoju ieskenētu ārsta ortopēda atzinumu (dakteris raksta ar roku), bet tas nederēja. Jāiet uz pastu, jāsūta oriģināls, kas zin, varbūt vecāki noviltojuši. Kauns ka tāda iestāde ir atbildīga par palīdzību tiem, kam tā visvairāk vajag.
Tāpat birokrātisms ir ortožu apavu izsniegšanā, mums ir bijis gadījums, kad ģimenes ārsts tieši precīzi neieraksta, ka mainījušies antropometriskie rādītāji, bet kāja izaugusi vai tamldz. un atsaka. Visur tie strikti vērtēts burts, ne gars.
Nesen Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Osipovas kundze teica, ka Latvijā cilvēki bieži nevar saņemt pakalpojumu, kas viņiem pienākas, jo ir pārāk sarežģīts un burta kalpīgs birokrātisms.
Šis nav tikai par mums, bet par daudziem vecākiem un viņu bērniem. Turklāt, ko lai dara tie vecāki, kuriem nav ne tik daudz zināšanu, drosme vai līdzekļu izkarot saviem bērniem pienākošos valsts atbalstu. Tāda neuzticēšanās no valsts iestāžu puses ir kaut kas ārkārtējs.

Число голосов: 155

Учреждение: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Lai izgatavotu tehnisko palīglīdzekli (protēzi rokai, individuāli izgatavojamos apavus), katru reizi Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiziet komisija, kas izvērtē... Es viņiem jautāju: "Ko?". Atbilde no komisijas locekļiem: "Pārbaudām, vai nav kāda brūce." Brūces, nobrāzumi var rasties no jaunā palīglīdzekļa, nevis no ienēsātā. Tā ir cilvēku pazemošana un valsts līdzekļu izšķērdēšana!

Число голосов: 77

Учреждение: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Tēvs ārstējas Onkoloģijas centrā Austrumu slimnīcā. Ārstējošais ārsts nosūtījis tēvu uz starošanu stacionārā, tur pat, tajā pašā slimnīcā. Jau rezervēta vieta un laiki. Bet nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Tā ir tikai formāla lieta, jo ārstējošais ārsts jau nosūtījis, bet formāli šāds nosūtījums jāraksta ģimenes ārstam. Šis izraksts prasa vismaz ģimenes ārsta laiku. Cik jauki - tagad ir E-veselība, nekur nav jābrauc. Visiem vajadzētu būt ērti.

Bet, izrādās, ka Austrumu slimnīcas pieņemšanas nodaļā E-veselību atvērt nevar/neizmanto/vispār neesot pieslēgta. Es tā arī nesapratu, kas tieši par problēmu, bet dzirdēju visas trīs atbildes. Es pajautāju, vai tad tiešām neviens dators nav pieslēgts? Nē, neesot. Pieprasa izdrukātu nosūtījumu. Labi, to nosūtījumu paši varam izdrukāt no E-veselības, bet...
1) nosūtījums E-veselībā uz tēva vārda, es nevaru pieslēgties tēva kontam, jo nepieciešams Smart-ID, tēvam ne viedtālruņa, ne Smart-ID.
2) lai tiktu pie tēva konta, nepieciešama pilnvara, kas jāraksta NVD. Tātad, 82 gadus vecs cilvēks jāved rakstīt pilnvaru, lai es varētu izdrukāt nosūtījumu no E-veselības, kurai nevar piekļūt iestāde, kurai tā E-veselība ir domāta. It īpaši covida laikos.
Vēlreiz nācās raustīt ģimenes ārstu un lūgt nosūtījumu uz papīra.
Jautājumi:
1) Kāpēc ģimenes ārsts jāpārslogo ar lieku, pilnīgi formālu papīru izrakstīšanu? Kāpēc jādubulto ārstējošā ārsta nosūtījums, kas jau ir slimnīcas dokumentos, digitāli un uz papīra?
2) Kāda jēga no E-veselības, ja to neizmanto visas med. iestādes un tik un tā jādrukā ārā?
3) Kā ar visiem šiem papīriem un nosūtījumiem (virtuāliem un papīra) var tikt galā vientuļš slims cilvēks gados, ja viņam nav palīga? Ja arī ir palīgs, tad ierobežota piekļuve kontam. Nepieciešama pilnvara. Pilnvara izdrukāt nosūtījumu, kas dubulto jau esošo ārstējošā ārsta nosūtījumu. Absurds.
Es uzskatu, ka ģimenes ārstus nedrīkst izmantot kā sekretārus paīru kārtošanai. Ar to visu varētu tikt galā E-veselība, bet kāda no tās jēga, ja tā nav ērti pieejama ne lietotājiem, ne med. iestādēm?

Число голосов: 70

Учреждение: Ģimenes ārstu nosūtījumi

Kāpēc nepieciešams ĢĀ nosūtījums, ja ir atkārtota vizīte pie speciālista, gadījumos kad pats speciālists ir noteicis kontrolvizīti pēc x laika? Šāda situācija ir bijusi gan BKUS, gan poliklīnikā Šarlote un pieņemu, ka arī citur.

Число голосов: 63

Учреждение: e-veselība

Zāļu saņemšana ar e-receptēm vecākiem, vecvecākiem ir normāli sakārtota gadījumos, ja vecajam cilvēkam ir bankas konts un ir iespējams caur e-veselība pievienot pilnvaroto personu.
Savukār gadījumos, ja vecais cilvēks kaut kādu, sev vien zināmu apsvērumu dēļ, pensiju vēlas saņemt skaidrā naudā un viņam nav bankas konts, e-veselībā pievienot pilnvaroto personu ir nevajadzīgi birokrātiski sarežģīti.
Sākotnēji biju pārliecināta, ka ja mums ir viens ģimenes ārsts, tad pietiktu, ka ja mēs abi esam pie ārsta aizgājuši, tad ģimenes ārsts ar vienu klikšķi izdara šo radinieka pievienošanu e-veselības sadaļā. Izrādās, ka e-veselībā tik vienkārša funkcija nemaz nav paredzēta.
Tagad mammas medikamentus aptiekās varu izņemt ar savu personas apliecību un arī e-veselībā paskatīties, vai vajadzīgās receptes jau ir ienākušas, savukārt lai izņemtu tēva medikamentus, nēsāju līdzi viņa pasi un nevaru neko redzēt e-recetēs, jo viņš man nav pievienots.
Ieliku šo tēmu gan Facebook, gan nosūtīju Labklājības ministrijai. Pievienoju šeit kopijas no sarakstes. Formālo atbildi uzskatu par nejēdzīgu atrakstīšanos. Kāpēc gan tik vienkāršam jautājumam būtu jāraksta notāra pilnvara, kuru jāsūta kaut kādam dienestam u.t.t. Lai birokrātijai būtu ko darīt ?
Nav redzams, ka atbildīgās institūcijas plānotu situāciju uzlabot.

Число голосов: 53

Учреждение:

Bērnu uz analīzēm, pie speciālistiem var vest tikai vecāki/aizbildņi. Citos gadījumos vajag notariālu pilnvaru. Kāpēc jau nosūtıjumā nevarētu norādīt persni, kura var aizvest bērnu.piem., auklīte, vecvecāki u.tml.? Vai e-veselībā pievienot šādu personu ar p.k. un citiem datiem identifikācijai. Ne vienmēr ir iespējams pašiem vecākiem izrauties no darba.

Число голосов: 45

Учреждение: NVD

Diabēta pacientiem ik pēc 3 mēnešiem ir jādodas pie endokrinologa, lai uzrakstītu receptes insulīnam un testa strēmelēm. 1.tipa diabēta gadījumā slimība ir uz mūžu, tātad uz mūžu vajag gan insulīnu, gan strēmeles. Lai šis receptes dabūtu ir regulāri jābrauc pie endokrinologa. Jā būtu iespēja attālināti izrakstīt šis receptes, vai tās būtu automātiski katru mēnesi, un tikai gadījumā, jā ir problēmas vai medicīnā jauni atklājumi, jauns insulīna veids u.c., tad izziņotu par iespēju braukt klātienes vizītēs, vai arī būtu tiešraides lekcijas par jauno insulīnu u.c. , tad tas ievērojami samazinātu laiku pie endokrinologa, ietaupītu pacientu laiku un novērstu riskus pacientiem, piemēram, tagad ir nopietns risks - Covid-19 vīruss. Mans ierosinājums būtu iespēja automātiski attālinātā veidā tikt regulāri pie receptēm un nebūtu obligāti jābrauc klātienes vizītēs. Tad pie endokrinologiem vairs nebūtu garas rindas, būtu vieglāk tikt klātienē vizītēs tiem, kam tiešām vajadzīgas sarunas par akūtiem jautājumiem.

Число голосов: 32

Учреждение: RAKUS

RAKUS ārstu konsīlijs man nozīmēja ķīmijas terapeita konsultāciju, un konsīlija slēdzienā tika norādīts datums un laiks, kā arī tas, ka jāņem līdzi ģimenes ārsta nosūtījums. Ar grūtībām pēc nedēļas tiku pie ģimenes ārsta, gaidot ap 40 min. pie durvīm, jo nozīmētajā laikā pie ārsta bija pacients. Aizgāju uz RAKUS uz konsultāciju, neviens man nekādu ģimenes ārsta nosūtījumu neprasīja. Kam vajadzīga nevajadzīga pacienta dzenāšana un laika tērēšana?

Число голосов: 26

Учреждение: Veselības ministrija

Perfuzionists ir cilvēks, kas sirds operāciju laikā ir atbildīgs par mākslīgās asinsrites nodrošināšanu tā, lai sirds neapstātos pat tad, kad tiek operēta. Bet par spīti lielajai atbildībai šāda profesija Latvijā oficiāli nemaz neeksistē. Un dažu speciālistu centieni desmit gadu laikā panākt tās atzīšanu aizvien nav vainagojušies ar panākumiem. Veselības ministrija vien pieļauj, ka par to atkal varētu diskutēt.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/kapec-sirds-operaciju-laika-atbildibu-par-maksligo-asinsriti-uznemas-cilveki-bez-oficialas-profesijas.a381717/#

Число голосов: 2

Учреждение:

Valsts apmaksā sievietēm krūts dziedzera vēža skrīningu (no 50 gadiem) un dzemdes kakla vēža skrīnigu (no 25 gadiem). Jau gadiem Veselības ministrija šausminās, cik maz gan cilvēku izmanto šo iespēju, bet iespēja izmantot šo visnotaļ labo iespēju ir tik ļoti samudžināta un neērta, ka to spēj izdarīt tikai ļoti uzņēmīgi un neatlaidīgi cilvēki ar pedantisma iezīmēm. Vēl aizvien papīra vēstule (vai mēs dzīvojam 19. gs.?) ar bezmaksas nosūtījumu uz šo skrīningu tiek nosūtīta uz personas deklarēto dzīvesvietu un analīzi var veikt tikai ar šo papīru "ķepā". Papīrs tiek atsūtīts pēc valsts ieskaitiem jebkādā laikā un, ja vispār nonāk līdz adresātam (ne visi mēs dzīvojam deklarētajās dzīvesvietās), tad parasti tiek tik labi noglabāts, ka tad, kad iet pie ginekologa, to vienkārši aizmirst vai vairs nevar atrast. Mans jautājums, kāpēc šis nosūtījums nevarētu būt pieejams e-veselībā (vai vismaz portālā e-Latvija) un jebkura sieviete, aizejot pie ginekologa vai uz mammogrāfiju (un nevis pie ģimenes ārsta), varētu to izmantot? Varētu saderēt, ka krasi pieaugtu šī pakalpojuma izmantošana.

Число голосов: 1