«Бюрократизм года 2020»

Сообщайте
Būvniecība
Ziņojumu skaits: 3

Uz Zemesgrāmatu jāierodas personīgi

Это нужно исправить! Вы проголосовали Balsu skaits: 154

Iestāde: Zemesgrāmata

Lai ierakstītu Zemesgrāmatā, ka ēka nodota ekspluatācijā, ar būvvaldes lēmumu jābrauc uz Zemesgrāmatu personīgi. Kādēļ tas nenotiek automātiski, t.i., būvvalde neaizsūta lēmumu Zemesgrāmatai. Pie tam šo informāciju nevar iesniegt arī ar elektronisko parakstu, obligāti jātērē laiks un jābrauc