«Бюрократизм года 2020»

Сообщайте
Строительство
Число сообщений: 3

Учреждение: Zemesgrāmata

Uz Zemesgrāmatu jāierodas personīgi

Lai ierakstītu Zemesgrāmatā, ka ēka nodota ekspluatācijā, ar būvvaldes lēmumu jābrauc uz Zemesgrāmatu personīgi. Kādēļ tas nenotiek automātiski, t.i., būvvalde neaizsūta lēmumu Zemesgrāmatai. Pie tam šo informāciju nevar iesniegt arī ar elektronisko parakstu, obligāti jātērē laiks un jābrauc

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 154

Учреждение: Valsts Zemes dienests

Inventarizācijas lieta – tikai PDF vai CD

Jaunbūves būvniecībās noslēgumā VZD veic īpašuma inventarizācijas lietu, uzmēra faktiski realizēto projektu un telpu plānojumu kāds tas ir dabā. Ja īpašnieks vēlas šo inventarizāciju saņemt elektroniski, tad vienīgais kas tiek piedāvāts ir PDF dokuments. Ja es kā pakalpojuma saņēmējs, kurš apmaksā šo pakalpojumu vēlos saņemt "izejas" failu, kas būtu rediģējams dokuments, es par to varu samaksāt atsevišķi un vienīgā iespēja ir ierakstīt to kompaktdiskā... CD formāts varbūt bija pieņemams pirms 10+ gadiem, šodien daudzos datoros tādu nav iespējams ievietot, kā arī tas ir plastmasas atkritums..
Skaidrs, ka šie izejas faili var būt ļoti apjomīga izmēra, bet tāpat VZD tos uzglabā un varētu piedāvāt klientam pirmo 5 vai 10 dienu laikā esošajā VZD pašapaklpšanās lapā kadastrs.lv lejuplādēt šo failu, ja tas netiek izdarīts noteiktajā laikā, tad sniegt to kā maksas pakalpojumu, bet ne jau CD formātā.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 130

Учреждение: Kārtējais Būvnormatīvu sviests (un, protams, tā ir gāze...))

Dzīvokļa īpašnieks - "9. Lai uzstādītu jaunas vai papildus iekārtas, kā arī lai pārvietotu uz citu telpu esošās iekārtas, ir jāsaņem gāzes piegādātāja tehniskie noteikumi, akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli un jāizstrādā būvprojekts." Tai pat laikā, 7. punkts noteic, ka "Lietotājam ir atļauts, saskaņojot ar dabasgāzes piegādātāju, gazificētās telpās nomainīt un pārvietot vienas telpas robežās gāzes aparātus (gāzes plītis, laboratorijas degļus un citus gāzes aparātus), no kuriem sadegšanas produkti netiek novadīti dūmkanālā." Tomēr, gadījumā ja vēlos uzstādīt jaunu iekārtu, kuras "sadegšanas produkti netiek novadīti dūmvadā", man joprojām pieprasa skursteņslauķa slēdzienu par dūmvadu, kurš nemaz netiks izmantots? Lieki piebilst, ka lai šo slēdzienu saņemtu jāšķiras ne no kabatas naudas un jāpierunā gan augšējais, gan apakšējais kaimiņš vēlams vienā dienā palikt mājās, jo pārbauda dūmvadu lielākā posmā. Un man nemaz nav kaimiņu apakšā... Vai skaidrs, cik absurda situācija - lai ievilktu gāzes apkuri, man jātērē laiks un nauda, lai pārbaudītu dūmvadu, ko neizmantošu un jāmeklē zem manis esošo telpu īpašnieks, kurš nav atrodams?

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 31