Год рождения: 1983

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jūrmala

1 Почему я буду хорошим и полезным для горожан депутатом?
Mana pieredze izglītības jomā, kas ļauj saskatīt kopsakarības un attīstības tendences šajā laukā, līdz ar to būšu noderīgs attīstot izglītības pieejamību un kvalitāti Rīgā, kā arī veicinot dialogu starp sabiedrību un izglītības politikas veidotājiem.
2 Какой, на мой взгляд, должна быть идеальная Рига?
Rīgai jābūt pilsētai, kur katram, gan bērnam gan pieaugušajam ir pieejama kvalitatīva izglītība un profesionālā pilnveide, kur apkaimēs norit aktīva kultūras un sabiedriskā dzīve, kur saruna starp pilsētas vadību un iedzīvotājiem ir ikdienas norma.
3 Какую одну практическую вещь я точно хотел бы сделать в городе?
Man šķiet, ka ļoti būtiska ir skolas, kā sabiedriskās aktivitātes centra loma savā apkaimē – plānoju veicināt skolu aktivitāti tādā mērā, kā to pieļaus epidemioloģiskā situācija. Tiks intensīvāk organizēti pieaugušo izglītības pasākumi skolās.
Уровень полученного образования Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2017 maģistra grāds izglītības zinātnēs ar vēstures skolotāja kvalifikāciju
Augstākā Latvijas Universitāte 2015 humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē
Место работы Должность
Rīgas 64. vidusskola direktors