Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS

Список кандидатов
Программа партии
Имя и фамилия Год рождения Место работы Анкета Социальные сети
1. Vilnis Strods 1968 Ārsta prakse
2. Andrējs Krūmiņš 1953 AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM"
3. Pēteris Buks 1971 NKMP
4. Jānis Suipe 1984 SIA "JS Consult"
5. Mārtiņš Taurītis 1979 Latvijas Nacionālais arhīvs
6. Jānis Adijāns 1977 SIA "ATEA Global Services"
7. Kārlis Saliņš 1996 AS Citadele banka
Программа партии
Esam nacionālisti, un par mērķi izvirzām latviešu īpatsvara pieaugumu Rīgā, kur mūsu ir tikai 47%. Jaunu migrantu-viesstrādnieku un ārzemju studentu iebraukšanas bremzēšanu, latviskas pilsētvides radīšanu. Pašvaldība nevar mainīt valsts kopējo politiku, taču var daudz darīt savā līmenī.

1. Nacionālais jautājums

- veikt pašvaldību bērnudārzu pāreju uz nodarbībām tikai latviešu valodā;
- iedzīvināt latvisku kultūrvidi;
- atjaunot pašvaldības Valodas kontroli rīcībnespējīgā Valsts valodas centra funkciju veikšanai Rīgā;
- Repatriācijas fonda izveidošana latviešu reemigrācijai un ārzemnieku repatriācijai;
- nepiešķirt pilsētas līdzekļus un citu atbalstu organizācijām, kas sludina multikulturālismu, veicina imigrāciju un tradicionālās ģimenes vērtības graujošas uzskatu sistēmas;
- noteikt "Barikāžu dalībnieka" statusu un piešķirt tiem attiecīgas priekšrocības no pašvaldības;
- aizvākt Okupācijas pieminekli no Uzvaras parka;
- radīt administratīvu spiedienu un apgrūtinājumus uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar viesstrādnieku nodarbināšanu, importē ārvalstu studentus un tirgo uzturēšanās atļaujas.

2. Ģimenes un bērni

- pilnīgi atrisināt bērnudārzu rindu problēmu, lai visus bērnus varētu iekārtot bērnudārzos viņu dzīvesvietas tuvumā;
- 50 eiru piemaksa par bērnu-pilsoni pēc 2 gadu vecuma (izmaksas - 60 miljoni eiru gadā);
- lielajās apkaimēs vismaz viena eksaktā skola ar konkursu.

3. Taisnīgums, tiesiskums un saimnieciskums pilsētas pārvaldē

- pilnīgs domes struktūru un pašvaldības uzņēmumu funkciju un finanšu audits, politisko ielikteņu amatu un struktūru likvidācija;
- Rīgas bankas organizēšana pašvaldības līdzekļu drošai glabāšanai, lētiem norēķiniem un kapitāla piesaistei pilsētas ilgtermiņa projektu realizēšanai;
- decentralizācija un tiešā demokrātija - apkaimes pašas lemj par labiekārtošanu, sadzīvi un kultūru;
- ārzemnieku nodeva trešo valstu pilsoņiem 150 eiru mēnesī (ap 90 miljoniem eiru gadā), iegūto naudu novirzīt mājokļu fondam un pilsētas labiekārtošanai (apzaļumošana, veloceliņi, pludmales, promenādes utt.);
- piemērot maksimāli iespējamās NīN atlaides vienīgajam mājoklim.

4. Mājokļi

- uzsākt un attīstīt mājokļu programmu jaunajām ģimenēm ar bērniem;
- veikt investīcijas pašvaldības dzīvojamā fonda renovācijā, piešķirot īres tiesības ar izpirkuma tiesībām uz saprātīgiem noteikumiem. Kapitālsabiedrībai "Rīgas pilsētbūvnieks" jāsāk pildīt uzdevumu, kamdēļ tā tikusi radīta;
- dalītā īpašuma likvidēšana zem daudzdzīvokļu mājām ar pašvaldības finansiālu atbalstu;
- pamesto māju un graustu atsavināšana.

5. Pilsētvide un transports

- lokveida satiksmes veidošana ap pilsētas centru, ko sākt ar Hanzas tiltu uz Iļģuciemu (ap 125 milj. eiru);
- veidot autostāvvietas ārpus centra;
- vietās, kur, tas iespējams, paplašināt ielas auto novietošanai;
- rītas sastrēguma laikā no 7:30-9:00 nedarbojas nestrādājošo senioru atlaides braucieniem sabiedriskajā transportā;
- uzbūvēt veloceliņus uz apkaimēm (pirmo tādu uz Bolderāju), to projektēšanā iesaistīt velobraucējus.