Dzimšanas gads: 1956

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ventspils

Partijas piederība: Esmu partijas "Latvijai un Ventspilij" biedrs un tās valdes loceklis. Kopš 2006.gada mūsu partijas biedri Saeimas vēlēšanās startē no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta. Esmu bijis ZZS frakcijas deputāts 10., 11., 12. un 13. Saeimās.

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Rosināšu izskatīšanai Saeimā jaunu Augstākās izglītības un zinātnes likumu, par pamatu ņemot Latvijas augstskolu un LZA darba grupas vēl 2020. gadā izstrādāto likumprojektu, piekoriģējot to atbilstoši šī brīža aktuālajai situācijai nozarē.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Šāds rādītājs būtu kopējais zinātniskajai darbībai novirzītais finansējums, kam 2026.gadā vajadzētu būt vismaz 2% no IKP, turklāt būtu svarīgi, lai vismaz 1% no IKP būtu ticis ieguldīts no uzņēmējdarbības sektora.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Politiskā kultūra veidojas pašā sabiedrībā, politiķi var to tikai ietekmēt. Uzticēšanās līmeni Saeimai var paaugstināt, padarot nepastarpinātāku sabiedrības saiti ar parlamentu, piemēram, daļu no deputātiem ievēlot no vienmandātu apgabaliem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1992 Matemātikas doktors
Augstākā Baltkrievijas Valsts universitāte 1988 Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts matemātiskās fizikas un parciālo diferenciālvienādojumu specialitātē
Augstākā Latvijas Valsts universitāte (tagad - Latvijas Universitāte) 1979 Pielietojamā matemātika
Vidējā Rīgas 1.vidusskola (tagad - Rīgas Valsts 1.ģimnāzija) 1974 Vispārējā vidējā izglītība ar fizikas un matemātikas novirzienu
Darbavieta Amats
LR Saeima Deputāts, Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs
Politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" Valdes loceklis
Baltijas Asambleja Prezidents, Latvijas pastāvīgās delegācijas vadītājs
Ventspils Augstskola Vadošais pētnieks, viesprofesors
SIA "IT kompetences centrs" Vadošais pētnieks - zinātniskā virziena vadītājs
Latvijas lauksaimniecības universitāte Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
Biedrība "Latvijas Statistiķu asociācija" Valdes loceklis
Nodibinājums "Tehnoloģiju attīstības forums" Valdes loceklis
Новости