Dzimšanas gads: 1969

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ādažu novads

Partijas piederība: Zaļo un zemnieku savienība

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Sociālā drošība: nevienlīdzības un nabadzības mazināšana, vienota universāla pabalsta ieviešana, 0% likme vienīgajam mājoklim.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Aizsardzības budžeta paliel. līdz 2.7% no IKP. Viens universālais pabalsts iedz. 0% likme vienīgajam mājoklim, 1% no IIN novirzīt sabiedriskā labuma organizācijām. Korupcijas indeksa rādītāju uzlabojums vismaz par 5% punktiem.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Vēlos, lai ikvienam cilvēkam Latvijā būtu iespēja ar savu lēmumu ietekmēt Valsts politiku, tāpēc būtu jāmaina finansēšanas kārtība sabiedriskā labuma organizācijām un sociālajiem partneriem. Dialoga kultūra, vēlme sarunāties un izprast jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2009 Profesionālo Maģistra grādu visaptverošajā kvalitātes vadībā
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 1995 Lauksaimniecības zinātņu Bakalaura grādu
Darbavieta Amats
Ādažu novada pašvaldība Deputāte
Новости