Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ādažu novads

Partijas piederība: PROGRESĪVIE

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Pārtikas un energocenu krīzes ietekmes mazināšanas valsts atbalsts mājsaimniecībām un uzņēmumiem vismaz 3% no IKP apmērā, kā arī iedarbināta visaptveroša energotaupības programma un detalizēta stratēģija pārejai uz atjaunīgajiem energoresursiem.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Iedarbināta jauna, eksportā un pārnozaru misijās balstīta industriālā un inovāciju politika. Vismaz 1500MW papildu jauda no jaunu AER elektro- un siltumenerģijas ražošanas. Samazinājusies ienākumu nevienlīdzība (GINI koeficients tuvojas ES vidējam).
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Jaunas profesionāļu paaudzes ienākšana Latvijas politikā. Datos, analīzē un pasaules pieredzē balstīti lēmumi. Politika bez slēptām ietekmēm. Nozaru partneru iesaiste lēmumu pieņemšanā. Spēja cienīgi pārstāvēt Latviju starptautiskajā arēnā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Stokholmas universitāte 2011 Maģistra grāds ekonomikā
Augstākā Rīgas Ekonomikas augstskola 2005 Bakalaura grāds ekonomikā un uzņēmumu vadībā
Vidējā Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 2001 Starptautiskā bakalaurāta diploms
Darbavieta Amats
Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” Neatkarīgais padomes loceklis
Autors Ekonomikas attīstības pētnieks
Pašnodarbinātais Profesionāls starptautisku pasākumu moderators
Новости