Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Mārupes novads

Partijas piederība: Startēju no "PROGRESĪVIE" saraksta.

1 Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?
Uzlabojumi Valsts aizsardzības dienesta piedāvājumam, kas atbilstu mūsu infrastruktūras kapacitātei. Gatavība pirmo 1000 jauniesaukto apmācībām, iniciatīvas, kas atbalsta brīvprātīgu iesaisti valsts aizsardzībā.
2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?
Valsts aizsardzībā ir iesaistīta plašāka sabiedrības daļa, pietuvojoties Lietuvas līmenim. Gan NBS, gan Zemessardzē, gan atbalsta dienestos cilvēkiem ir iespēja veicināt Latvijas drošību. Izveidots spēcīgs kiberdrošības dienests.
3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?
Atbalsts neatkarīgiem, sabiedriskajiem medijiem kā būtiskam drošības un demokrātijas elementam. Pārskatāmi publiskie iepirkumi, lai nerastos aizdomas par līdzekļu izmantošanu. Sabiedrības un ekspertu plašāka iesaiste lēmumu pieņemšanā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Jagieloņu Universitāte (Krakova, Polija) 2005 Doktora grāds politikas zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 1998 Politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās
Augstākā Centrāleiropas Universitāte (Budapešta, Ungārija) 1997 Maģistra grāds Centrāleiropas vēsturē
Darbavieta Amats
Rīgas Stradiņa universitāte Profesors, dekāns, senators
Biedrība “Latvijas Ārpolitikas institūts” Valdes loceklis un pētnieks
Nodibinājums “Brīvības un solidaritātes fonds” Valdes loceklis
Новости