Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aleksejs Medvedevs 1983 "VK Terminal Services" SIA
2. Vitalijs Trusevičs 1970 Ventspils pilsētas dome
3. Sergejs Galaveckis 1978 SIA „VNK SERVISS”
4. Artūrs Stepčenko 1988 SIA "Baltic Technology Group"
5. Genadijs Pavlovs 1972 SIA “VK Terminal Services”
6. Egons Ligeris 1984 SIA “Malmar sheet and Metal”
7. Jeļena Semeņenko 1954 "Saskaņa" SDP Ventspils teritoriālās nodaļas valdes locekle
8. Vera Keiša 1984 SIA "Apotheka"
9. Anastasija Belošeina 1986 SIA "Arian Travel"
10. Edgars Naudiņš 1952 Pensionārs
11. Karolina Švarcberga-Sulbajeva 1981 IK "BECARE"
12. Jevgenijs Černovs 1998 SIA "VK Terminal Services"
13. Anastasija Doroņina 2000 SIA "LAGE LTD"
14. Sanita Medvedeva 1988 SIA "VK Terminal Services"
15. Deniss Belugins 1976 SIA "D&V Projekts"
16. Edgars Jansons 1999 Rīgas Stradiņa Universitātes Starptautiskās attiecības un diplomātijas kursa students
Программа партии
Pilsētas ekonomikas modelis ir nonācis strupceļā. Tradicionālie sektori atrodas stagnācijā. Iedzīvotāju ienākumi neaug. Šajos apstākļos pilsētas pārvaldīšanas politika jānomaina uz sociāli orientētu, kura tiks vērsta uz ventspilnieku izdevumu samazināšanu. Paralēli ir nepieciešams attīstīt jaunas ekonomikas nozares, kā arī jāizved no stagnācijas jau esošās.

Tādēļ uzskatam par nepieciešamu:


SOCIĀLAJĀ SFĒRĀ UN MEDICĪNĀ:

• Turpināt sniegt palīdzību sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju kategorijām.
• Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Ventspils bērnudārzu un skolu audzēkņiem.
• Paplašināt sabiedriskā transporta mēnešbiļetes darbību uz maršruta taksometriem; nodrošināt bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā ventspilniekiem, kuri pavada pirmskolas vai sākumskolas vecuma bērnus uz mācību iestādi vai atpakaļ.
• Pandēmijas periodā no pašvaldības budžeta kompensēt interneta pieslēguma izmaksas Ventspils ģimenēm, kurās bērni skolās mācas attālināti.
• Piesaistīt augsti kvalificētus ārstus-speciālistus (t.sk. bērnu) Ventspils medicīnas iestādēs, izmantojot atvieglojumu un atbalstu sistēmu no pašvaldības puses.
• Pēc attālināto mācību beigšanas nodrošināt ārpus rindas bezmaksas redzes pārbaudi pilsētas skolēniem.


PAŠVALDĪBAS DARBĀ UN PILSĒTAS LABIEKĀRTOŠANĀ:

• Nepieļaut nepamatotu pašvaldības augstākā ranga amatpersonu atalgojumu paaugstināšanu.
• Izstrādāt priekšlikumus jauna dzīvojamā fonda izveidei pilsētas teritorijā.
• Palielināt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju renovācijas un pagalmu labiekārtošanas darbiem.
• Paaugstināt bērnu drošību pie skolām, bērnudārziem un rotaļu laukumiem, uzstādot autotransporta ātruma samazināšanas un kontroles ierīces (ātrumvaļņi, fotoradari).
• Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu iekārtu un segumu uzkopšanu, pārbaudi, remontu un nomaiņu (pēc nepieciešamības), kā arī pastāvīgu bērnu drošības noteikumu ievērošanu un uzraudzību bērnu pilsētiņās.
• Organizēt izglītības pārvaldes ietvaros bezmaksas vasaras bērnu nometnes.
• Uzstādīt slēgta tipa atkritumu konteinerus iekškvartālos.
• Uzlabot mājdzīvnieku uzturēšanas infrastruktūru (suņu pastaigu laukumi, patversme).
• Organizēt visā pilsētā mehanizēto attīrīšanu no sniega.


EKONOMIKĀ UN EKOLOĢISKAJĀ DROŠĪBĀ:

• Pārtraukt domstarpības starp Ventspils Brīvostas pārvaldi un pašvaldību. Ventspils Brīvostas pieņemtiem lēmumiem jābūt saprotamiem un pieejamiem gan pilsētas uzņēmējiem, gan sabiedrībai un jāatbilst visu pilsētas iedzīvotāju interesēm.
• Maksimāli izmantot ES struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanas iespējas Ventspils Brīvostas infrastruktūras, informācijas un komunikācijas nozares un pilsētas saimniecības attīstībai.
• Aktīvi piesaistīt investorus jaunu darba vietu radīšanai. Jaunos uzņēmumos darbiekārtošanas prioritātei jābūt ventspilniekiem, nevis darbiniekiem no citām pilsētām.
• Pašvaldības izsludinātajos konkursos likuma robežās dot priekšroku vietējiem uzņēmumiem.
• Nodrošināt saprātīgu balansu starp tranzīta un industriālo uzņēmumu attīstību un ekoloģisko drošību.
• Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļai kontrolēt vēja ģeneratoru parka projekta realizāciju pie pilsētas robežas, objektīvi izvērtējot to ietekmi uz Ventspils iedzīvotāju veselību un komfortu.
• Fiziskām un juridiskām personām, kuras ir cietušas no COVID-19 krīzes, nodrošināt iespēju nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanu pārcelt uz 2022.gadu. Atbrīvot minētās personas no maksas par pašvaldības nekustamā īpašuma īri dīkstāves laikā.


KULTŪRĀ, IZGLĪTĪBĀ, SPORTĀ, TŪRISMĀ:

• Izveidot stipru saikni starp visu līmeņu izglītības iestādēm pilsētā, lai pēc iespējas agrāk profesionāli orientētu bērnus un efektīvi izmantotu izglītības sistēmas iespējas pilsētai nepieciešamo speciālistu sagatavošanā.
• Veicināt katra izglītojamā talantu atklāšanu un attīstību, pilnveidojot izglītības iestāžu materiāli-tehnisko bāzi, interešu izglītību, un atbalstot bērnu un jauniešu sasniegumus.
• Attīstīt tūrisma nozari, novēršot tās galveno vājo pusi – sezonalitāti.
• Izveidot Ostas Vēstures muzeju K.Valdemāra ielā 12.
• Turpināt sporta un kultūras sfēras infrastruktūras attīstību.Izstrādāt tādu cenu politiku, lai kultūras pasākumu, sporta objektu un sacensību apmeklēšana būtu pieejama visiem pilsētas iedzīvotājiem.
• Līdzfinansēt nacionālo kultūras biedrību un nevalstisko organizāciju pasākumus un projektus, kuri ir vērsti uz mazākumtautību tradīciju un kultūras saglabāšanu.