Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Alternative"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Sergejs Borisjuks 1980 SIA KATANA SERVISS
Программа партии
Nekrīti izmisumā – Alternatīva ir!
Analizējot vadošo partiju darbību un Latvijas ekonomiskās, politiskās un sociālās attīstības rezultātus vairāku gadu garumā, esam secinājuši, ka bez izņēmuma visas varas partijas ir sevi diskreditējušas Latvijas tautas acīs. Diskreditējušas ar meliem, korupciju, neizpildītiem solījumiem, izgāzušos ekonomisko, nodokļu un sociālo politiku, diskreditējuši ar to, ka apzināti radījusi sabiedrības šķelšanos pēc nacionālā principa, izmantojot to kā vienīgo savas iekšējās politikas prioritāti. Gan koalīcijas partijas, gan it kā opozīcijas partijas ir pilnīgi iztērējušas sabiedrības uzticības kredītu, bet tas nozīmē to, ka Latvijas tautai nepieciešama alternatīva esošai politiskai sistēmai. Mēs, partija Alternative, dodamies uz vēlēšanām, lai politikas attīrīšanu un atveseļošanu sāktu no Latvijas reģioniem.
Sociālā nodrošināšana, labklājība, veselības aizsardzība
1. Mēs nodrošināsim, ka pilsētas budžeta līdzekļi maksimāli efektīvi tiks izmantoti, lai novērstu maznodrošināto un sociālajās riska grupās ietilpstošo pilsētas iedzīvotāju skaita pieaugumu, panāksim atvieglojumu palielināšanu sabiedriskā transporta izmantošanai pensionāriem.
2. Mēs nepieļausim, lai uzņēmumu, kuri sniedz sabiedriskus pakalpojumus, tarifu paaugstinājums apsteigtu iedzīvotāju ienākumu pieaugumu.
3. Mēs nodrošināsim pilsētas pašvaldības piesaistīto Eiropas fondu un kredītlīdzekļu izmantošanas lietderību un caurspīdīgumu, palielināsim finansējumu iekškvartālu teritoriju un koplietošanas ceļu remontam un labiekārtošanai.
4. Mēs palielināsim finansējumu dzīvojamo māju renovācijai, nodrošināsim digitālo skaitītāju uzstādīšanu daudzdzīvokļu mājās.
5. Mēs palielināsim finansējumu sabiedriskām organizācijām, kas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzības jautājumiem un risina klaiņojošu dzīvnieku problēmu.
6. Mēs pārvērtīsim konsultāciju mehānismus ar mazākumtautības pārstāvjiem no dekoratīviem uz reāliem.
7. Mēs panāksim, ka vienīgajam maznodrošināto ģimeņu un perspektīvā visu iedzīvotāju mājoklim nekustamā īpašuma nodoklis tiks samazināts un pakāpeniski atcelts.
8. Mēs rosināsim jautājumu par balsstiesību piešķiršanu nepilsoņiem pašvaldību vēlēšanās.
9. Mēs attīstīsim rūpniecisko ražošanu un pilsētas tranzīta uzņēmumus, ieviešot caurspīdīgu visu investīciju projektu attīstībai un biznesa atbalstam nepieciešamo lēmumu pieņemšanas mehānismu Ventspils brīvostas pārvaldē.
10. Mēs nodrošināsim iespējas ostas uzņēmumu – pilsētas ekonomikas pamata – darbības attīstīšanai un nosacījumus tās uzlabošanai, vienkāršosim investīciju projektu saskaņošanas procedūru domē un Ventspils brīvostas pārvaldē, nodrošināsim vienotu standarta prasību piemērošanu visiem privātajiem investīciju projektiem.
11. Mēs ieviesīsim efektīvu vides aizsardzības politiku, lai nodrošinātu saprātīgu līdzsvaru starp ekoloģiju un ekonomiku. Mēs uzlabosim ekoloģisko stāvokli, veicot tehnoloģiski mūsdienīgu ražotņu attīstīšanu. Mēs nodrošināsim rekuperācijas iekārtu uzstādīšanu naftas ķīmisko kravu pārkraušanas rajonā.
12. Mēs nodrošināsim efektīvu konsultatīvās padomes mazā un vidējā biznesa attīstības jautājumos darbību.
Jaunatne, izglītība un zinātne
13. Mēs nodrošināsim mūsdienīgu apmācības metožu un multikulturālisma principu ieviešanu izglītības kvalitātes paaugstināšanai, aktivizēsim darbu studentu starptautiskai apmaiņai.
14. Mēs pilnveidosim jaunatnes profesionālās apmācības un darbiekārtošanas programmu, kā arī vecāko klašu skolēnu darbiekārtošanas vasaras periodā programmu.
15. Mēs paplašināsim atbalsta un profesionālā līmeņa paaugstināšanas sistēmu, izglītības darbiniekiem pedagogiem rīkojot kursus, motivējot izmantot radošas un inovatīvas metodes.
Kultūra, sports, tūrisms
16. Mēs optimizēsim pašvaldības politiku kultūras jomā, plaši atbalstīsim ventspilnieku radošumu. Mēs nodrošināsim pieejamu un optimālu pilsētas kultūras objektu izmantošanu.
17. Mēs izstrādāsim pilsētas sporta attīstības un atbalsta programmu šādos virzienos: jauniešu sports, masveida un amatieru sports, ieviešot sabalansētu atbalstu sporta organizācijām un dažādu sporta veidu pārstāvjiem.
18. Mēs padarīsim pieejamu maksu par pilsētas sporta objektu izmantošanu un sacensību apmeklējumiem visu sociālu kārtu pārstāvjiem.

ALTERNATIVE