Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Edgars Čeporjus 1983 SIA “N&J”
2. Sergejs Bikovs 1961 SIA “Pārvaldnieks V”
3. Raimonds Buholcs 1976 SIA Sarkanā bāka KRC
4. Endija Kalnmale 1993 SIA “Latvijas Propāna gāze”
5. Dainis Zajacs 1977 SIA Bioventa
6. Lolita Kromāne-Telliskivi 1982 SIA “Ultraplast EU”
7. Beate Jance 1992 SIA Loģistikas konsultācijas un pakalpojumi
8. Aija Zandberga-Kornijanova 1972 SIA SB
9. Vladlens Jarockis 2000 SIA Zodiac Maritime
10. Kristīne Gūtmane 1977 Mājsaimniece
11. Normunds Pūpols 1984 SIA NP Sports
12. Vitālijs Zapāns 2000 Students
13. Ernests Riekstiņš 2000 SIA Latus Sardze
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados un pilsētās. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kas, gudri strādājot, Ventspilī izmantos reformas radītās iespējas. Veidosim pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Veidosim jaunu pārvaldes modeli – iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

Radīsim ventspilniekiem ērtu vidi, kur viņi vēlētos dzīvot, strādāt un atgriezties. Ventspils potenciāla izmantošana noteiks mūsu konkurētspēju, pilsētnieku labklājību un nākotnes spozmi!

Mājokļi
Lai veidotu Ventspili par pievilcīgāko dzīvesvietu Latvijā, radīsim ērtus, mūsdienīgus un energoefektīvus mājokļus pilsētas iedzīvotājiem, tā vairojot cilvēku personīgo un pilsētas labklājību.
1. Veidosim pašvaldības dzīvokļu remonta un privātmāju būvniecības programmas.
2. Atbalstīsim jaunās ģimenes pirmā mājokļa iegādē un labiekārtošanā.
3. Atbalstīsim daudzdzīvokļu namu siltināšanas un pieguļošo teritoriju sakārtošanas procesus.

Veselība un sociālais atbalsts
Rūpēsimies par Ventspils iedzīvotāju sociālo labklājību un veselību.
1. Ventspili redzam kā pilsētu, kur modernās veselības aprūpes iestādēs iespējams saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Attīstīsim arī veselības tūrismu gan Latvijas, gan Skandināvijas un plašākā mērogā.
2. Mums nepieciešami labākie ārsti – tie jāmudina pārcelties uz Ventspili, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu.
3. Uzturēsim atbalsta sistēmu, lai pensionāri, daudzbērnu ģimenes un cilvēki ar invaliditāti saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešamajā apjomā.
4. Veidosim speciālas atbalsta programmas mazāk nodrošinātiem pilsētniekiem, t.sk. speciālistu pārkvalifikācijai atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

Pilsētvide un brīvais laiks
Pilsētniekiem neatņemama dzīves sastāvdaļa ir saturīga brīvā laika pavadīšana, tādēļ vairosim kultūras, izklaides un atpūtas piedāvājuma dažādību.
1. Īpaši atbalstīsim privātas iniciatīvas (sporta klubus, spa, viesnīcas).
2. Veicināsim “kafejnīcu kultūras” attīstību – arī pludmalē.
3. Organizēsim vismaz vienu lielu ikgadēju pasākumu (koncertu, festivālu, sporta pasākumu).
4. Veicināsim sadarbību ar privāto sektoru un nevalstiskām organizācijām, atbalstot projektu konkursus.
5. Veicināsim tūristu piesaisti “nesezonā”.

Atbalsts tiem, kas dara un vēlas darīt
Pilsētas attīstības dzinējspēks neapšaubāmi ir cilvēki, kuri dara un nebaidās darīt. Ar saviem darbiem drosmīgie aizrauj arī citus, un mēs vēlamies šo pozitīvo enerģiju vairot.
1. Veidosim atbalsta mehānismus jaunu, perspektīvu uzņēmējdarbības ideju īstenošanai.
2. Atvieglosim atļauju saņemšanu projektu īstenošanai pilsētvidē (pop-up kafejnīcām, ielu tirdzniecībai. u.c.).
3. Veicināsim radītās vides un infrastruktūras pilnvērtīgu izmantošanu ideju īstenošanai.

Līdzdalība
1. Ieviesīsim līdzdalības budžetu kā iedzīvotāju iesaistes mehānismu.
2. Dažādu problēmu risināšanā piesaistīsim pilsētas lielāko uzņēmumu vadošos speciālistus un augstskolas pārstāvjus.
3. Veiksim regulāras aptaujas par to, ko vēlas paši pilsētnieki un iesaistīsim tos lēmumu pieņemšanas procesā.
4. Nodrošināsim labu pārvaldību un pašvaldības darba caurskatāmību, vairojot iedzīvotāju uzticību.

Ventspils – Latvijas inovāciju galvaspilsēta
Pilsētas attīstībai ir svarīga jaunu ideju ģenerēšana, izmēģināšana un ieviešana. Prioritāri veicināsim nacionālā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas idejas.
1. Atjaunosim Ventspils Augstskolas kā Latvijas TOP 3 augstskolas statusu.
2. Organizēsim nacionālus un starptautiskus hakatonus un ideju konkursus.
3. Veidosim dažādu nozaru izcilāko profesionāļu piesaistes programmu sadarbībā ar Ventspils uzņēmumiem (gan pašvaldības kapitālsabiedrībās, gan privātajā sektorā).
4. Veidosim Ventspili kā attālināto pakalpojumu centru.

Resursu, vērtību un procesu pārskatīšana
Nav nepieciešams pilnībā noārdīt esošo kārtību, lai iespējotu attīstību. Mēs ticam, ka Ventspils rīcībā jau ir daudz resursu un aizmetņu, ko pēc kritiskas izvērtēšanas attīstīt tālāk.
1. Veiksim pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu pārvaldības modeļu un darbības principu izvērtējumu, lai optimizētu administratīvo un ražošanas procesu un izmaksas.
2. Identificēsim resursu neracionālu izmantošanu un funkciju dublēšanos.
3. Koncentrēsimies uz pilsētas iedzīvotāju labklājības veicināšanu, nosakot to kā primāro uzdevumu.