Самоуправлений выборы 2021

"Valmierai un Vidzemei"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Baiks 1974 Valmieras pilsētas pašvaldība
2. Ričards Gailums 1972 Valmieras pilsētas pašvaldība
3. Guntars Štrombergs 1960 SIA ITA
4. Guntis Gladkins 1969 Rūjienas novada pašvaldība
5. Jānis Olmanis 1958 Kocēnu novada dome
6. Inesis Boķis 1952 Latvijas meža īpašnieku biedrība
7. Andrejs Gluhovs 1976 Valmieras 2.vidusskola
8. Evita Ašeradena 1974 VSIA "Valmieras drāmas teātris"
9. Mārcis Ābelīte 1988 SIA "UPB Nams"
10. Kaspars Kļaviņš 1962 bioloģiskā saimniecība ANCES
11. Artis Jansons 1966 SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs"
12. Reinis Muižnieks 1990 AS PATA Strenči
13. Andris Oskars Brutāns 1945 AS "Valmieras stikla šķiedra"
14. Toms Upners 1985 Valmieras Kultūras centrs
15. Andris Klepers 1978 Vidzemes Augstskola
16. Iluta Urbanoviča 1976 SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs"
17. Jānis Dainis 1956 Kocēnu novada Sporta skola
18. Guna Ķibere 1968 Rūjienas novada kultūras un tūrisma centrs
19. Antra Kupriša 1965 SIA "Vidzemes slimnīca"
20. Artūrs Skrastiņš 1958 Valmieras Valsts ģimnāzija
21. Rufina Juraša 1973 biedrība "Valmiermuižas jātnieku skola"
22. Jānis Skrastiņš 1970 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Программа партии
Cienot Valmieras, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu vērtības, vietējo identitāti un tradīcijas, vienotā Valmieras novadā, veidosim iedzīvotājiem patīkamu vidi, nodrošināsim pieejamu veselības aprūpi, izglītību, kultūras un sporta dzīvi.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Uzturēsim labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, darbavietu un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai
• Turpināsim īstenot teritoriju un infrastruktūras sagatavošanu saimnieciskai darbībai, izveidosim industriālās zonas
• Atbalstīsim esošos un topošos uzņēmējus, sociālos uzņēmumus
• Popularizēsim novadā ražotos produktus
• Iesaistīsim lauksaimniecības uzņēmējus vietējo produktu iepirkumā
• Atbalstīsim mājražotājus, amatniekus un bioloģiskās produkcijas ražotājus
• Stiprināsim lauksaimniecības uzņēmējus, kooperāciju un ilgtspējīgu, videi draudzīgu lauksaimniecību

DZĪVESVIDE
• Rūpēsimies par asfaltēto un grantēto ceļu uzturēšanu un uzlabošanu
• Sekmēsim interneta pārklājuma pieejamību
• Atbalstīsim apkaimju un kopienu iniciētu projektu īstenošanu
• Attīstīsim pieejamu īres dzīvojamo fondu
• Labiekārtosim un pilnveidosim publiskās atpūtas vietas, veloceļus, turpināsim zaļo kursu
• Nodrošināsim bezmaksas sabiedrisko transportu novada teritorijā skolēniem un novada senioriem Valmierā
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes uzlabošanu un pagalmu labiekārtošanu

VESELĪBA
• Nodrošināsim kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību
• Veicināsim Vidzemes slimnīcas un novada veselības aprūpes iestāžu sadarbību, pilnveidosim to infrastruktūru
• Nodrošināsim ģimenes ārstu prakšu izveidi pagastos
• Atbalstīsim kvalificētu ārstniecības speciālistu piesaisti
• Nodrošināsim ārstniecības pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
• Attīstīsim medicīniskās un sporta rehabilitācijas pakalpojumus
• Motivēsim iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam

IZGLĪTĪBA
• Nodrošināsim pirmsskolas un pamatizglītības ieguvi iespējami tuvu bērna dzīvesvietai
• Stiprināsim kopīgu novada piedāvājumu visās izglītības pakāpēs, nodrošinot augstu izglītības kvalitāti
• Nodrošināsim plašas interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas
• Rūpēsimies par jaunu speciālistu sagatavošanu Valmieras tehnikumā un Vidzemes Augstskolā atbilstoši darba tirgum
• Finansiāli atbalstīsim pedagogu darbu, motivēsim skolēnus augstiem rezultātiem mācībās
• Atbalstīsim jauniešu nodarbinātību vasarā

SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ DROŠĪBA
• Nodrošināsim atbalstu jaunajiem vecākiem, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
• Pilnveidosim un vienādosim sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu
• Veicināsim dienas aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību
• Atbalstīsim sociālās jomas nevalstiskās organizācijas
• Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas un brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbu

KULTŪRA
• Veidosim vienotu novada kultūrtelpas attīstības stratēģiju
• Apsaimniekosim novada kultūras mantojumu
• Uzlabosim infrastruktūru, veiksim Valmieras Kultūras centra pārbūvi
• Atbalstīsim amatierkolektīvu darbību, kultūras tradīcijas, vērtības un pasākumus
• Nodrošināsim kultūras pakalpojumu pieejamību un attīstību
• Stiprināsim Valmieras novadu kā Vidzemes centru ar atpazīstamām kultūras norisēm Latvijā un Eiropā
• Atbalstīsim profesionālo mākslu, Valmieras drāmas teātri
• Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām

SPORTS
• Nodrošināsim un uzlabosim sporta infrastruktūras, nodarbību un aktivitāšu pieejamību visām vecumu grupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
• Atbalstīsim tradicionālos sporta pasākumus un sporta organizāciju darbību
• Stiprināsim tautas sportu
• Atbalstīsim profesionālo sportistu izaugsmi, Vidzemes Olimpiskā centra darbu

TŪRISMS
• Veicināsim nozares konkurētspēju, popularizēsim tūrisma vietas un pasākumus
• Ieguldīsim līdzekļus kultūras un dabas mantojuma, kā arī ainavu resursu saglabāšanā un vērtības uzturēšanā
• Nodrošināsim efektīvu sadarbību ar uzņēmējiem, novada blakus teritorijām, pārrobežu un reģionālā līmeņa institūcijām

VIDES RESURSI
• Veiksim ilgtspējīgu novadā esošo meža zemju pārvaldību
• Pārtrauksim rūpniecisko zveju publiskajos ūdeņos
• Sekmēsim zinātniski pamatotu ūdeņu apsaimniekošanu
• Nodrošināsim ūdensmalu uzturēšanu un labiekārtošanu

PĀRVALDE
• Nodrošināsim klientu centru pieejamību katrā pilsētā un pagasta centrā
• Izmantosim tehnoloģiskos risinājumus viedas un efektīvas pārvaldības īstenošanai
• Efektīvi plānosim un izmantosim novada finanšu resursus
• Nodrošināsim regulāru atgriezenisko saiti un aktuālās informācijas pieejamību