Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ringolds Arnītis 1967 Starptautiski projekti
2. Jānis Leitis 1958 Burtnieku novada pašaldība
3. Andris Ķibermanis 1963 Z/S Jaunlāčkalni
4. Zaiga Ivana 1968 Mazsalacas vidusskola
5. Romāns Vaščenko 1978 Beverīnas novada dome
6. Jānis Ločmelis 1988 Z/S "Mazdzērvītes"
7. Ivars Slotiņš 1962 Zemnieku saimniecība Birzes
8. Ints Kļaviņš 1972 Burtnieku novada pašvaldība
9. Baiba Treija 1961 SIA Vidzemes Bērnu Veselības Centrs"Apelsīns"
10. Jānis Bērziņš 1993 SIA Baltic Agro Machinery
11. Mārtiņš Toms 1982 SIA VESPER GROUP
12. Valdis Leska 1961 Z/S "Klimpas"
13. Ivita Goldberga-Miljone 1973 Valmieras 6.PII "Kārliena"
14. Jānis Lucāns 1964 ZS Bušas, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads
15. Silva Priedīte 1998 LLU Lauksaimniecības fakultātes studente
16. Jānis Grīnpauks 1985 Lauku atbalsta dienests
17. Andris Lancmanis 1962 Pašnodarbināts
18. Lāsma Gredzena 1992 Valmieras 5.PII "Vālodzīte" struktūrvienība "Krācītes"
19. Denis Rusaks 2001 students
20. Svetlana Reitere 1983 Vecāku padomes aktīviste
21. Kristaps Āboliņš 2000 Vidzemes augstskolas students
22. Olafs Lakučs 1973 Valmieras Bērnu sporta skola
Программа партии
Mēs nākam, lai kopā strādātu ar visiem jaunā Valmieras novada iedzīvotājiem.
Mūsu mērķis - jaunais Valmieras novads kā piemērs un paraugs citiem. Lai katrs iedzīvotājs sajūt un novērtē dzīves vides kvalitāti un ērtības. Tas nozīmē attīstītu, videi draudzīgu infrastruktūru un aktīvu uzņēmējdarbību, kas rada pievilcīgu vidi, lai veidotu stipru un pārtikušu ģimeni. Ģimeni, kurā katram no tās locekļiem ir iespēja, ne tikai ērti nokļūt līdz savai darba vietai vai mācību iestādei, bet iespēja izvēlēties kā pavadīt brīvo laiku - pieejama sporta infrastruktūra, tūrisma iespējas un plašs kultūras piedāvājums. Rūpēsimies, lai ērtības un dažādu pakalpojumu pieejamība nav tikai Valmieras iedzīvotāju privilēģija, bet šīs iespējas ir katram, pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai jaunajā Valmieras novadā. Mūsu galvenais uzsvars ir mazāk ieguldīt jaunās būvēs, bet attīstīt esošo infrastruktūru, kas kalpo iedzīvotājiem.

Lai sasniegtu mērķi, mūsu galvenie uzdevumi ir:
• izveidot decentralizētu Valmieras novada pārvaldi, kurā saimnieciskos jautājumus lemj uz vietas dzīvojošie cilvēki
• apstiprināt un īstenot novada pašvaldības ceļu un ielu remonta plānu
• nodrošināt medicīnas aprūpi visiem novada iedzīvotājiem, īpaši pievēršot uzmanību lauku teritorijām un senioriem
• attīstīt modernas izglītības iestādes ar pedagoģisko pēctecību, kur ērti nokļūt ikvienam bērnam
• iepirkumos dot priekšroku vietējiem novada ražotājiem, mazinot ietekmi uz vidi
• mācību iestādēs pāriet uz vietēji ražotu, uzturvielām bagātu un bioloģisku pārtiku
• turpināt attīstīt uzņēmējdarbības vidi, nodrošinot infrastruktūru
• celt videi draudzīgas, koka daudzstāvu dzīvojamās mājas
• ieviest drošus, mūsdienīgus satiksmes risinājumus kājāmgājējiem un riteņbraucējiem
• izmantot Zaļā kursa Eiropas Savienības līdzekļus ilgtspējīgai novada attīstībai
Lai realizētu izvirzītos uzdevumus, mūsu prioritātes ir:
Bērni un jaunieši:
• bērnu dzimšanas pabalsts 300 EUR
• nodrošināta vieta katram bērnam pirmsskolas iestādē, vienas ģimenes bērniem ir iespēja mācīties vienā mācību iestādē
• racionāla un droša transporta sistēma skolēnu pārvadāšanai
• bezmaksas pusdienas visiem pirmsskolas vecuma un bērniem līdz 9.klasei
• videi draudzīga aktīvās atpūtas un rotaļu laukumu izveide
• ārpusstundu sporta, kultūras un interešu nodarbības tuvāk dzīves vietai
• subsidētas darbavietas skolēniem vasaras periodā
• speciālās izglītības un profesionālās ievirzes programmas skolās
• nākotnes tehniskās profesijas sadarbībā ar Valmieras novada augstākajām un interešu izglītības iestādēm

Seniori:
• veselībai 100 EUR apmērā gadā katram senioram
• vientuļo pensionāru aprūpe un veselības pakalpojumi dzīvesvietas tuvumā
• bezmaksas tūrisma braucieni senioriem Latvijas teritorijā
• senioru kultūras, sporta un mūžizglītības pasākumi
Vide:
• novada autoceļu un ielu seguma kvalitāte, uzturēšana un rekonstrukcija
• ceļu uzturēšanu un teritoriju uzkopšanu veikt vietējiem uzņēmējiem laukos
• piešķirt 100% nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi vienīgajam īpašumam, kuru saimnieki veic savas teritorijas sakopšanu, šķiro atkritumus
• velosipēdu nomas punktu tīkls kā dabai draudzīgāks pārvietošanās risinājums
• ēku apsildīšana ar atjaunojamiem energoresursiem
• ekonomisks ielu apgaismojums visa novada teritorijā
• dzīvojamo un pašvaldības ēku energoefektivitāte
• izceltas un saglabātas kultūrainavas, aizsargājamie dabas objekti
• novada populārāko ūdenstilpņu pludmales
• atkritumu šķirošana
• dzīvnieku patversmes
• graustu likvidēšana

Uzņēmējdarbība:
• industriālā parka izveide, uzņēmumu piesaiste
• investoru piesaiste ražošanas attīstībai ar pašvaldības īpašumā esošu zemju piedāvājumu, nodokļu atlaidēm un nomas maksu atlaidēm
• lauksaimniecības, mežsaimniecības un amatniecības veicināšana, kā pamats novada vienmērīgai apdzīvotībai un nodarbinātībai
• dažādas kvalifikācijas darbaspēka piesaiste Valmieras novadam
• domes un uzņēmēju sadarbības padome kopīgai novada attīstībai
• tūrisma, kafejnīcu un restorānu kultūras vides uzlabošana, lai Valmieras novads kļūtu par gastrotūrisma galamērķi

Kultūra, sports un veselība:
• kultūras un sporta dzīves atbalsts atbilstoši novada tradīcijām
• ģimenes ārstu pēctecība, piesaistot un atbalstot jaunos speciālistus ar telpām un aprīkojumu
• pieejama medicīnas aprūpe visiem novada iedzīvotājiem, īpaši pievēršot uzmanību lauku teritorijām
• bērnu medicīniskā aprūpe un veselīgs dzīvesveids
• aizliegt azartspēļu zāles
• bibliotēku labiekārtošana un attīstībasporta un aktīvās atpūtas laukumu izveide un pieejamība ikvienam iedzīvotājam