Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas Krievu savienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aleksandrs Klapins 1965 A/S Valmieras Stikla Šķiedra
Программа партии
Mūsu mērķis ir uzlabot un sakārtot dzīvi Valmierā visu pilsētnieku labā, saglabāt un attīstīt to labāko, kas jau ir izveidots pilsētā, tajā skaitā renovācijas programmas, un kardināli uzlabot tādas jomas, kā sociālais nodrošinājums, ekonomiskā attīstība un kultūras politika.

Latvijas Krievu savienība tic Valmieras potenciālam, un mūsu cilvēki strādās pašvaldībā pilsētas un novada labā!

Ekonomikas attīstība ir Valmieras iedzīvotāju labklājības pamats. Nedrīkst pastāvīgi cerēt uz iepriekšējo laikmetu mantojumu un sasniegumiem, Valmierai ir vajadzīgas jaunas ražotnes un uzņēmumi, kas rada preces un pakalpojumus. Esam pārliecināti, ka jaunajai ekonomikai ir nepieciešams izveidot brīvo ekonomisko zonu, bet katram investoram izstrādāt individuālās atbalsta programmas.

Mūsu prioritātes:
• pašvaldības iedzīvotāju sociālā aizsardzība;
• sakārtota un veselīga vide, harmoniska pilsētbūvniecība, vietējo tradīciju saglabāšana un kultūras attīstība;
• sabiedrisko organizāciju un pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana mikrorajonu attīstības plānošanā, tajā skaitā, pateicoties arī mazo projektu programmai.


Mēs:
• garantēsim pašvaldības atsaucību iedzīvotāju ierosinājumiem, kas ienāk atsauksmju veidā pašvaldības tīmekļa vietnē;
• organizēsim riteņu stāvvietas visā pilsētas teritorijā;
• sakārtosim daudzdzīvokļu māju pagalmus;
• organizēsim sadarbību ar Eiropas reģioniem, kur pie varas atrodas Eiropas Brīvās alianses (Tatjanas Ždanokas eiropartija) dalīborganizācijas;
• ieviesīsim jaunu elektroinstalācijas stāvokļa pārbaudes kārtību dzīvojamajās mājās, lai samazinātu izmaksas un novērstu korupciju;
• ieviesīsim interaktīvas ceļa zīmes;
• visos mikrorajonos izveidosim suņu pastaigu laukumus, izvietosim atkritumu tvertnes pietiekamā daudzumā;
• izvietosim videonovērošanas sistēmu sabiedriskā transporta pieturvietās, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un tīrību;
• visos pilsētas mikrorajonos uzbūvēsim nepieciešamo publisko tualešu skaitu;
• pirmajā posmā bezmaksas braukšanu Valmieras sabiedriskajā transportā piešķirsim Afganistānas un Otrā pasaules kara veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem, kā arī maznodrošinātajiem; samazināsim brauciena maksu sabiedriskajā transportā līdz 50 centiem, pakāpeniski pāriesim uz bezmaksas braukšanu pēc Jūrmalas parauga;
• ar Eiropas fondu atbalstu organizēsim rehabilitācijas programmas personām ar alkohola un azartspēļu atkarību;
• ieviesīsim jaunu sociālās palīdzības principu: nevis trūcīgie nāk pēc palīdzības, bet palīdzība nāk pie trūcīgajiem;
• ieviesīsim pilsētas ilgtermiņa plānošanā pieminekļu un mākslas objektu izvietošanu Valmieras teritorijā;
• panāksim kultūras pieminekļa statusu Valmieras vecās aptiekas arheoloģiskajam kompleksam;
• izveidosim pilsētā panorāmas ratu;
• attīstīsim pašvaldības tīmekļa vietni ar sadaļām krievu, angļu un latviešu valodās;
• izveidosim mūsdienu mākslas un dizaina festivālu “Art-Wolmar”;
• izstrādāsim un ieviesīsim vienotu pilsētas arhitektūras kodeksu;
• koordinēsim plānoto Pūriņu un Semināra rajonu apbūvi atbilstoši pilsētas kodeksam;
• izveidosim jaunas aktīvās atpūtas zonas;
• izveidosim parku iepretim Gaujas skatu laukumam;
• sakārtosim 11 komunāru pieminekli;
• izveidosim Valmieras muzejā sadaļu “Krievi Valmierā”;
• pievienosim latviešu nacionālajiem svētkiem kultūras pasākumus, kas atbilst krievu un citu vietējo nacionālo kopienu tradīcijām;
• atjaunosim Valmieras vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla tradīcijas;
• atbalstīsim mācību pasākumus, kas vērsti uz nacionālo minoritāšu valodas un kultūras saglabāšanu;
• palīdzēsim ģimenēm iegādāties skolēnu attālinātai mācībai nepieciešamo tehniku;
• panāksim Valmieras Olimpiskajam centram starptautiskās nozīmes sporta objekta statusu;
• popularizēsim soļošanu un gājēju pastaigas, uzbūvēsim jaunas gājēju takas un celiņus pilsētas un novada teritorijā;
• modernizēsim Valmieras slimnīcas tehnisko aprīkojumu;
• piesaistīsim jaunus speciālistus: mediķus, pedagogus, kā arī psihologus, stimulējot viņus ar atvieglojumiem un piemaksām;
• palielināsim pilsētveidojošā uzņēmuma ietekmi uz Valmieras pilsētas domes lēmumu pieņemšanu izglītības, infrastruktūras un investīciju jomā;
• realizēsim vietējo ražotāju atbalsta projektu “100 jūdzes” - nodrošināsim Valmieras novada lauksaimniecības produkcijas iepirkšanu lietošanai pašvaldības vajadzībām.

Mūsu darbs – Valmierai un Valmieras novadam!