Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Normunds Rečs 1967 Tukuma novada dome
2. Guna Roze 1965 Biedrība "Tukuma Literātu apvienība"
3. Normunds Šērs 1965 SIA "R.A.N."
4. Ilvars Ozoliņš 1965 Ozoliņa zemnieku saimniecība "KRIEVIŅI"
5. Arvis Rasa 1990 SIA "AR.RASAS"
6. Alberts Dzelzkalns 1955 Tukuma reģionālā diabēta biedrība
7. Dace Randoha 1977 Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda”
8. Marita Kauliņa 1976 Kandavas novada Sociālais dienests
9. Mārtiņš Tīss 1986 Tukuma Sporta skola
10. Mārcis Elstiņš 1980 SIA “Elsons”
11. Edīte Zelča 1970 Tukuma rajona Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība "RĪVERI"
12. Agita Holšteina 1982 Jaunpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunpils"
13. Dagnija Gudriķe 1954 Kandavas novada dome
14. Sandra Ozoliņa 1961 Engures pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”
15. Jānis Eriņš 1953 Mednieku un makšķernieku klubs "Valgums"
16. Inese Smirnova 1961 Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Karlsons”
17. Ingemāra Treija-Čivle 1963 Biedrība “Tukuma Mākslinieku grupa”
18. Leons Čivlis 1964 Biedrība "Tukuma Vecpilsētai"
19. Guntis Zariņš 1968 SIA “Lotexpo”
20. Līga Zaķe 1961 Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola
21. Andrejs Smirnovs 1990 Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrība
22. Vilnis Muzikants 1977 Slampes pagasta zemnieka saimniecība "SPRĪDĪŠI"
Программа партии
Cienījamie novadnieki!

Mēs, Nacionālās Apvienības deputātu kandidāti, apvienoto novadu gribam redzēt augošu, sakoptu un ar bagātu kultūras dzīvi. Veidosim to kopīgi! Attīstīsim labāko, kas līdz šim radīts, lai mūsu cilvēki justos droši tagad un būtu pārliecināti par savu nākotni ikvienā novada sētā, ciemā un pilsētā. Mēs paveiksim konkrētas lietas, kas citiem nav bijis pa spēkam, jo zinām, KĀ. Lai to izdarītu, mums vajadzīgs jūsu atbalsts.

NOVADS IR KATRA SĒTA, CIEMS UN PILSĒTA!

MŪSU PRIORITĀTES
• Nozīmīgs atbalsts ģimenēm ar bērniem, senioriem, iedzīvotājiem krīzes situācijās.
• Izcils kultūras piedāvājums izkoptā kultūrvidē.
• Attīstīta un līdzsvarota uzņēmējdarbība.
• Kultūras centram, slimnīcai, peldbaseinam novadā būt!
• Sakārtoti ceļi un ielas.
• Mūsu bērni un jaunieši – izglītoti, radoši un aktīvi.
• Novada sociālās aprūpes un kopienu centri vislabākajā līmenī.
• Vairāk dzīvokļu īres fondā.

PIEDERĪBA
• Sekmēsim iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā.
• Atbalstīsim sabiedrības rosinātus projektus katrā pagastā un pilsētā.
• Kopīgi rūpēsimies par dabas un kultūrvēstures pieminekļiem.
• Veicināsim pedagogu un mediķu vēlmi strādāt novada izglītības un medicīnas iestādēs.
• Atbalstīsim jauniešu centrus un organizācijas.

ATKLĀTĪBA UN GODĪGUMS
• Veidosim profesionālu, atklātu un atbalstošu novada pārvaldi.
• Uzlabosim būvvaldes darbu.
• Turpināsim atbildīgi izmantot pašvaldības līdzekļus.
• Gādāsim par komunālo pakalpojumu kvalitāti un saprotamiem rēķiniem.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
• Rūpēsimies par kvalitatīvu un pieejamu izglītību novada skolēniem, atbalstīsim daudzpusīgu interešu izglītību.
• Īstenosim pārdomātu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu novadā.
• Atbalstīsim radošas idejas un personības. Pilnveidosim kultūras projektu un stipendiju konkursus, ieviesīsim tūrisma projektu konkursu.
• Gādāsim par Tukuma Mākslas muzeja izcilās kolekcijas pienācīgu glabāšanu un eksponēšanu.
• Atbalstīsim Tukku Magi projekta attīstību.
• Turpināsim attīstīt kultūras un sporta infrastruktūru.
• Izstrādāsim sporta jomas attīstības plānu un saprotamus naudas sadales principus.

DZĪVES VIDE
• Turpināsim atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un namu pagalmu labiekārtošanu.
• Rūpēsimies par siltumapgādes uzlabošanu daudzdzīvokļu mājās pagastos; centralizētas siltumapgādes ierīkošanu Engurē.
• Gādāsim par centralizētu ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošanu un atjaunošanu.
• Sekmēsim Kandavas un Tukuma vecpilsētu atdzimšanu, sakopsim unikālus objektus pilsētās un pagastos.
• Realizēsim ceļu un ielu sakārtošanas plānu katrā pagastā un pilsētā. Uzlabosim satiksmes un gājēju drošību jūras piekrastes ciemos. Gādāsim par ielu apgaismojuma ierīkošanu. Izbūvēsim automašīnu stāvlaukumu pie Tukuma slimnīcas.
• Veidosim gājējiem un velobraucējiem draudzīgu vidi, tai skaitā posmos Milzkalne – Tukums; Talsu iela – Veļķi Tukumā; Tume – Tukums; Viesatu centrs – pagasta pārvalde; pienotava – Medulāji Jaunpilī. Atjaunosim gājēju tiltu pār dzelzceļu Tukumā.
• Labiekārtosim publiskās peldvietas, rūpēsimies par kārtību jūras piekrastē. Sakārtosim Melnezera apkārtni, Sēravotu Kandavā, Mālkalnu, Durbes un Jaunpils parkus. Ierīkosim pastaigu taku ap Teteriņu ezeru.
• Ieviesīsim bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veicināsim atkritumu šķirošanu.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
• Attīstīsim Tukuma tirgu, atbalstīsim vietējos ražotājus un amatniekus.
• Atbalstīsim tādu investīciju piesaisti, kas nepasliktina iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nerada kaitējumu videi.
• Ieviesīsim attīstību veicinošas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
• Rūpēsimies par ilgtspējīgu lauku, piekrastes un pilsētas uzņēmējdarbību. Veicināsim Engures ostas infrastruktūras attīstību.
• Izveidosim biznesa uzsācēju konsultāciju centru un atbalsta fondu.

ATBALSTS
• Ieviesīsim būtisku bērna piedzimšanas pabalsta palielinājumu par katru nākamo bērnu.
• Nodrošināsim finansiālu atbalstu bērna pieskatīšanai arī vecākiem, ja bērnam nav vietas pašvaldības bērnudārzā.
• Skolās un bērnudārzos pakāpeniski ieviesīsim bezmaksas ēdināšanu.
• Līdzfinansēsim transporta izmaksas pagastos dzīvojošu skolēnu nokļūšanai uz un no mākslu un sporta skolām.
• Rūpēsimies par sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
• Izstrādāsim un īstenosim pašvaldības īres mājokļu nodrošināšanas programmu, īpaši speciālistiem.
• Ieviesīsim pastāvīgu atbalstu politiski represētajiem, barikāžu dalībniekiem, nacionālo karavīru organizācijām.

Spēcīgs novads ar Nacionālo Apvienību!