Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1979

Гражданство: Latvija

Место жительства: Mārupes novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Attīstīt jaunus publiskās-privātās partnerības modeļus vēsturiskā arhitektūras mantojuma mūsdienīgā un sociāli ekonomiskā izmantošanā, piesaistot daudznozaru speciālistus, uzņēmējus, kā arī lokālo un starptautisko finansējumu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Bērnu un jauniešu izglītību, nevalstisko sektoru un uzņēmējdarbību.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Kultūrvēsturisko pieminekļu cieņpilna atjaunošana, veidojot daudzfunkcionālas, iekļaujošas, sabiedrībai pieejamas un ekonomiski dzīvotspējīgas vietas.
Jaunas novada identitātes izstrāde un tūrisma formu attīstība novadā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2012 Maģistra studiju programma "Sociālais darbs"
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Bakalaura studiju programma "Tiesību zinātnes"
Место работы Должность
SIA "Kalnciema kvartāls" projektu vadītāja
SIA "BC manufaktūra" projektu vadītāja
Biedrība "Maize" valdes priekšsēdētāja
Kustība "Par!" Tukuma nodaļa vadītājas vietniece