Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1983

Гражданство: Latvija

Место жительства: Talsu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Ir jāuzlabo vai jāveido jauna sadarbība ar uzņēmējiem, uzmanība pievedceļiem esošajām vai jaunām ražošanas teritorijām, kā arī komunālo pakalpojumu sniegšanai, mērķdotāciju piesaiste projektiem, lai radītu lielāku skaitu jaunu darba vietu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Bērnus, jauniešus un sociāli mazaizsargātas personas (pensionāru biedrības un organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti).
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Vairāk jāveicina kultūras tūrisma attīstību, atbalstot kvalitatīvu esošo kultūras un atpūtas pasākumu, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanu.
Jāstrādā pie ielu un ceļu sakārtošanas un dažādu atpūtas vietu izveides visā jaunajā novadā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija
Augstākā Latvijas Universitāte 2006 Bakalaura grāds tiesību zinātnēs
Vidējā Talsu Valsts ģimnāzija 2002 Vispārējā
Место работы Должность
Politiskā partija "Mēs - Talsiem un novadam" Valdes priekšsēdētājs
Individuāli praktizējošs Zvērināts advokāts