Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Dainis Karols 1975 Talsu novada dome
2. Andis Jēkabsons 1980 SIA “JARV Advice”
3. Andris Leitas 1953 Mērsraga novada dome
4. Almants Kalniņš 1973 VUGD
5. Emīls Gulbis 1995 Talsu novada būvvalde
6. Guntra Stocka 1966 Rojas novada dome
7. Aigars Zadiņš 1960 SIA "Gavsene"
8. Aivars Pekmans 1969 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļa
9. Aigars Grinbergs 1961 SIA "AiVi''
10. Sigita Līdaka 1970 Valdemārpils un Lubes kultūras nams
11. Daiga Skvorcova 1965 Mērsraga novada dome
12. Gatis Apsītis-Ozoliņš 1966 zs ''Ozolkalni"
13. Jānis Rozentāls 1982 Pašnodarbinātais
14. Imants Ločmels 1952 SIA ''Jaunbaltiņi"
15. Reinis Kalniņš 1991 Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
16. Aldons Zumbergs 1950 z/s "Akšbirzes"
17. Inese Bērziņa 1978 SIA ''AiVi''
18. Roberts Grantiņš 2001 PIKC Rīgas Tehniskā koledža
19. Aija Staškova-Ciemīte 1979 Talsu novada bāriņtiesa
20. Klāvs Burčaks 1986 Talsu novada pašvaldības policija
21. Arvis Kalniņš 1975 VUGD Sabiles postens
Программа партии
Kopā savā – Talsu novadā. Solījumus esam pildījuši un esam gatavi turpināt iesāktos darbus. Tēmu, kuras vēl nepieciešams uzlabot, loks ir plašs. Covid 19 sekas? Darbavietas? Izglītība? Infrastruktūra? Sociālā, veselības aprūpe? Pārvaldība?
Taču tam ir kopīgs princips – turpinot risinot šos jautājumus, mūsu novads būs dzīves telpa, no kuras negribētos braukt prom. Vieta, kurā gribēsies atgriezties. Atgriezties –vienmēr. Vēlme dzīvot, strādāt un augt mūsu novadā ir vienīgais rādītājs, kas vēsta – mums ir patīkama, pilsoniska un cilvēcīga vide. Tādu mēs visi esam pelnījuši, un tādu mums visiem būs iespēja kopīgi veidot.
Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, apzinoties atbildību novada iedzīvotāju priekšā, mūsu prioritātes ir:
UZŅĒMĒJDARBĪBA – kopā ar uzņēmējiem rūpēsimies par darba vietu radīšanu, infrastruktūras sagatavošanu un nodarbinātību.
- Finansiāli atbalstīsim un iedrošināsim iedzīvotājus uzsākt saimniecisko darbību
- Uzņēmējdarbības vides sakārtošanai piesaistīsim ES finansējumu, investīcijas
- Tirgus infrastruktūras sakārtošana
- Veicināsim Mērsraga un Rojas ostu saimniecisko darbību
- Atbalsts jauniešu labākās idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai
INFRASTRUKTŪRA – Infrastruktūra nozīmē “ātri nokļūt, ērti dzīvot”. Labiekārtosim novada apdzīvotās vietas. Veloceliņu attīstība, veicinot veselīgu dzīvesveidu.
-Bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu un atpūtas infrastruktūras attīstība novadā
-Atbalstīsim vēsturisko centru infrastruktūras sakārtošanu un ēku siltināšanas pasākumus
-Attīstīsim dalīto atkritumu vākšanas punktus
-Ielu un novadu ceļu sakārtošana
-Nodrošināsim atbalstu sporta infrastruktūras sakārtošanai un multifunkcionālā sporta kompleksa būvniecībai
-Jaunu tūrisma objektu izveidošana
-Izsvērti tarifi siltumapgādē un atkritumu savākšanā

SOCIĀLĀ, VESELĪBAS APRŪPE – Pabalsti tiem, kam tas nepieciešams, ir pašsaprotami. Mēs pievienosim izpratni un cilvēcību. Nokļūt pie ārsta laikā, tikt uz izmeklējumiem- pašvaldība organizēs palīdzību.
-Nodrošināsim pieejamu veselības aprūpi un sociālās aprūpes pakalpojumus
-Atbalstīsim Talsu slimnīcas un Dundagas veselības centra sekmīgu darbību
-50 % NIN atlaide barikāžu dalībniekiem, politiski represētajiem
-Pielāgosim vides pieejamību novadā
-Atbalsts iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, jaunajām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm
-Pirts izveidošana Mērsragā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
-Bezmaksas transports 1x mēnesī uz Talsiem noteiktā maršrutā

IZGLĪTĪBA – Gudram un drosmīgam pieder pasaule un tās nākotne. Saglabāsim pieejamību skolu tīklam. Katram bērnam nodrošinot vieta bērnudārzos. Primāri būs labs vidējās izglītības pamats tālākam ceļam.
-Bezmaksas interešu izglītība novadā
-Labāko pedagogu apbalvošana ar naudas balvām
-Katru gadu 150 000 eiro āra vides sakārtošanai PII
-Bezmaksas pusdienas pirmsskolā un sākumskolā
-50% atbalsts pedagogu veselības apdrošināšanai
-Jaunu PII būvniecība Sabilē un Vandzenē
-Atbalsts autovadītāju apmācībai vidusskolēniem
-Atbalsts jauniešu organizācijām, veicināsim jauniešu iesaisti Jaunsardzē un Mazpulkos

KULTŪRA, SPORTS – Kam sevis pilnveidošana, kam atpūta. Strādāsim pie tā! Saglabāsim pašdarbības tradīcijas, kultūrvēsturisko mantojumu. Veicināsim sportu jauniešu vidū, rūpēsimies par senioru aktivitātēm.
-Atbalsts tautas mākslas kolektīviem, saglabāta kultūras pieejamība
-Atbalstīsim tautas un amatieru sportu, novada labākos sportistus un sporta klubu darbību
-Nodrošināsim novada iedzīvotājiem sporta objektu pakalpojumu izmantošanu bez maksas
-Saglabāta bibliotēku un kino pieejamība novadā
-Daudzveidīgu pasākumu atbalsts visa novada teritorijā

SABIEDRĪBA, DROŠĪBA UN PASARGĀTA RĪTDIENA – Policists uz katra stūra ir droši. Pārtikusi, atalgota un priecīga sabiedrība ir vēl drošāk. Pārvaldība nav komandēšana. Pārvaldība ir sadarbība ar ikvienu no jums.
-Veidosim vienotu videonovērošanas sistēmu novadā
-Neatbalstīsim jaunu spēļu zāļu atvēršanu
-Pilnveidosim darbu e-pakalpojumu jomā, atskaitīsimies par paveikto un organizēsim regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem
-Izveidosim iedzīvotāju padomes, aktīvākai iedzīvotāju iesaistei, izveidosim līdzdalības budžetu, iesaistīti pašvaldību lēmumu pieņemšanā
-Sadarbosimies ar visām reliģiskajām konfesijām un NVO dažādu projektu ieviešanā
-Cieša sadarbība ar Zemessradzi un VUGD

Mūsu mērķis ir sakārtota un prognozējama dzīve novadā. Pašvaldībai iedzīvotāju ikdienā jākļūst par sabiedroto, ar kuru sadarbojoties varam prognozēt attīstību nākotnē.

Lai gribas neaizbraukt. Lai gribas atgriezties.