Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Elvijs Ozoliņš 1987 SIA IronWill Steel
2. Raitis Rodiņš 1989 SIA Eko Latvija
3. Mārtiņš Gudovskis 1983 SIA Eko Latvija
4. Dace Rodiņa 1967 Mālpils novada vidusskola
5. Igors Ščedrunovs 1990 SIA Consolis Elements
6. Gusts Neimanis 1993 SIA Kokpārstrāde 98
Программа партии
Politiskās partijas "KPV LV" deputātu kandidātu mērķis – veidot atvērtu, zaļi domājošu, atbildīgu, ilgspējīgu uz attīstību vērstu Siguldas novadu. Nostiprināt Siguldu kā tūrisma galvaspilsētu, novadu – kā zaļāko Latvijas novadu. Mēs, Siguldas novada iedzīvotāji, piedāvājam sekojošo programmu.

Pārvalde:

• izveidot efektīvu, uz speciālistiem balstītu, iedzīvotājiem pieejamu novada pārvaldi;
• skaidri noteikt lēmējvaras (deputātu) un izpildvaras (domes darbinieku) pienākumus un tiesības;
• novada budžetu sastādīt balstoties uz novada attīstības plānā paredzēto un vismaz trīs gadu perspektīvā. Novada attīstības plānu veidosim atbilstoši sabiedrības interesēm;
• Nodrošināt caurskatāmu budžeta veidošanu, lai pievienoto novadu iedzīvotājiem būtu pārliecība, ka viņu novadiem paredzētais finasējums paliek viņu novados, nevis aizplūst uz centru;
• atbalstīt domes speciālistu un darbinieku apmācības, zināšanu pilnveidošanu un kvalifikācijas celšanu;
• iesaistīt nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotājus, senioru un jauniešu organizācijas domes lēmumu pieņemšanā, lai veidotu dialogu un caurskatāmu, visiem saprotamu lēmumu pieņemšanas procesu.

Tūrisms:

• Stiprināt Siguldas, kā Latvijas tūrisma galvaspilsētas tēlu;
• Attīstīt tūrismu jaunpievienotajos novados. Ceļš uz Siguldu sākas no jaunā novada robežas, tur arī jāsākas apskates objektiem.
• Uzturēt un uzlabot jau esošās dabas takas.
• Atbalstīt jaunus, novadam inovatīvus uzņemumus, kas uzsāk darbu novadā, tūrisma nozarē;
• Veidot kopēju novada tūrisma maršrutu ar apskaties vietām arī Morē, Mālpilī, Allažos, Lēdurgā un Krimuldā;
• Aicināt novada iedzīvotājus iesaistīties diskusijā par pilsētu un novada tūrisma attīstības iespējām;
• Novadīt privāto transportu no Siguldas centra tūrisma sezonā, veidojot stāvvietas ārpus centra.

Veselības aprūpe, sociālais atbalsts un veselīgs dzīvesveids:

• Sniegt daudzpusīgu atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicināt pusaudžu un jauniešu brīvā laika aktivitāšu centru izveidi, aicināt nodrošināt prakses vietas jaunajiem speciālistiem;
• Sniegt atbalstu esošajiem individuālajiem un komandu sporta veidiem;
• Veidot vienotu un visem novada iedzīvotājiem pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras tīklu (baseini, āra sporta laukumi);
• Veicināt novadnieku iesaistīšanos sporta pašdarbības kolektīvos, rīkojot turnīrus novada ietvaros;
• Attīstīt un atbalstīt novada sociālo pakalpojumu sniedzējus;
• Ieviest jaunus un uzlabot esošos sociālās palīdzības pakalpojumus;
• Atbalstīt un veidot senioru brīvā laika pavadīšanas pulciņus un biedrības, atbalstīt tās ar infrastruktūras pieejamību;
• Veicināt “medicīnas tūrismu” novadā;

Vide un infrastruktūra:

• Atbalstīt Gaujas nacionālā parka pasludināšanu par pirmo teritoriju Latvijā, kas ir brīva no pesticīdiem, jeb 100% bioloģiska;
• piesaistīt finansējumu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai visā novadā;
• Veikt komunālo pakalpojumu izmaksu auditu un rosināt pakalpojuma tarifa samazināšanu;
• pilsētvidi plānot un veidot tā, lai atbilstu vietu vēsturiskajam raksturam, būtu baudāma estētiski un lietojama praktiski;
• atbalstīt bioloģiskās un ekoloģiskās saimniekošanas veidus;
• rūpēsimies par atkritumu apsaimniekošanu un apkārtējās vides tīrību;
• Veicināt atkritumu šķirošnu un depozītsitēmas ieviešanu novadā;
• Nodrošināt caurskatāmu un kvalitatīvu pašvaldības ceļu uzturēšanu un remontu;
• Ziemā veikt savlaicīgu sniega tīrīšanu, bet vasarā – pret putekļu apstrādi;
• Veicināt trotuāru mazgāšanu;

Sadarbība:

• Turpināt un veicināt sadarbību ar blakus esošajiem novadiem;
• Aizstāvēt Siguldas novada intereses visās valsts institūcijās;
• Popularizēt novadu kā drošu un uzticamu sadarbības partneri;
• Piesaistīt novadam jaunus iedzīvotājus;

Atbalsts uzņēmējiem:

• Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana, atbalsts bioloģiski strādājošiem lauksaimniekiem;
• Veidot forumu, kurā tiekas darba meklētāji, darba devēji un pašvaldība, veicinot visu iesaistīto pušu diskusiju;
• Subsidēt transportu uz attālākām novada vietām, lai veicinātu darba spēka kustību novada ietvaros;
• Veidot jauniešu motivācijas programmas, lai veicinātu jauniešu atgriešanos novadā pēc izglītības iegūšanas.

Cilvēks ir valsts pamats. Cilvēcīga valsts ir valsts, kura ar saviem pilsoņiem veido cieņpilnas attiecības, kuras balstās savstarpējā uzticībā un nodrošina saviem cilvēkiem veselīgu, tiesisku vidi bez liekas birokrātijas. Lai katrs cilvēks var realizēt sevi un savas idejas.