Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Alens Horsts 1973 Skultes ostas pārvalde
2. Mareks Zeltiņš 1972 SIA "Skaistuma laboratorija"
3. Ivars Keviešens 1963 SIA "RIKK"
4. Juris Dzenis 1963 Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma un tehnisko līdzekļu nodaļa
5. Alta Bringina 1968 Saulkrastu novada pašvaldības iestāde "Saulkrastu kultūras centrs"
6. Edgars Zviedris 1980 Saulkrastu pagasta zvejnieku saimniecība "SILZVIEDRI"
7. Māris Muzikants 1962 SIA "Kalge M"
8. Ieva Briede 1988 SIA "Bagāts"
9. Velga Pokrovska 1979 SIA "Acteks"
10. Madara Kalniņa 1986 SIA "ASK ENTERPRISE"
11. Igors Gūtmans 1979 SIA "Saulkrastu komunālserviss"
12. Aigars Kanders 1982 SIA "Siguldas Namdaris"
13. Kristīne Dembovska 1971 SIA "Tet"
14. Diāna Stūrmane 1991 AS "Lido"
15. Eduards Ozoliņš 1989 SIA "Saules koki"
16. Armands Veinbergs 1969 SIA "Milža slota"
17. Raivo Miljons 1972 SIA "Līrikera-M"
18. Rūta Keviešena 1990 SIA "RIKK"
Программа партии
Programma
Par vienmērīgu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu visa novada izaugsmi, kā uzņēmējdarbības, kultūras un izcilas dzīvesvietas un kūrorta pērli Vidzemes reģionā!
Mūsu zinošās un pieredzējušās komandas galvenā prioritāte ir cilvēks- sakārtotā, drošā un tīrā vidē; apvienojot Saulkrastu un Sējas unikālo potenciālu, novads kļūs par Vidzemes attīstības centru, kurā ērti un patīkami dzīvot un strādāt katram no mums, mūsu ģimenēm, draugiem un kaimiņiem. Apvienojot mūsu pieredzi un zināšanas pašvaldību pārvaldības darbā, uzņēmējdarbībā, finanšu piesaistē un ikdienā, veidosim vienotu un līdzsvarotu pašvaldības pārvaldes modeli- līdzvērtīgu pakalpojumu grozu, atbalsta pasākumus, vienlīdzīgas iespējas un iniciatīvas katram novada iedzīvotājam.
Mūsu komandas izvirzītie mērķi:
Sociālais atbalsts:
Katram Saulkrastu iedzīvotājam ir jājūtas sociāli aizsargātam un jāsaņem pakalpojumi, atbilstoši vajadzībām:
1) Nodrošināsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā.
2) Sociālais darbinieks pieejams Saulkrastos, Zvejniekciemā, Murjāņos, Pabažos, Sējā, Lojā.
3) Atbilstošs sociālo pakalpojumu grozs daudzbērnu ģimenēm, personām ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbniekiem, vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām mammām- bez liekām formalitātēm normatīvo aktu ietvaros.
4) Ekonomikas Ministrijas īres mājokļu būvniecības programmas ietvaros nodrošināsim novada jaunajiem speciālistiem un iedzīvotājiem kvalitatīvus, pieejamus dzīvokļus.

Infrastruktūra:
Labi, sakārtoti, izgaismoti ceļi, veloceliņi un gājēju ietves visā novadā, ērtākiem un drošākiem savienojumiem starp centru un ciemiem, iedzīvotāju mobilitātei, atpūtai, uzņēmējdarbībai, kā arī jaunu autostāvvietu izbūve ir viena no mūsu komandas prioritātēm:
1) Izveidosim ceļu sakārtošanas plānu- jaunas infrastruktūras izbūve, esošo grants ceļu greiderēšana un pretputes apstrāde, ziemas uzturēšanas grafiks.
2) Paredzēsim daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai līdzfinansējumu katra gada novada budžetā.
3) Turpināsim attīstīt ūdens un kanalizācijas tīklus, paredzot jaunu pieslēgumu līdzfinansējumu katra gada novada budžetā.
4) Samazināsim siltumenerģijas izmaksas novadā, dažādojot siltumapgādes sistēmu.
5) Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu, piešķirot līdzfinansējumu.
6) Izveidosim lielgabarīta atkritumu nodošanas laukumus Murjāņos, Pabažos un Sējā, nodrošināsim atkritumu šķirošanas iespējas visā novadā.
7) Izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, izbūvēsim veloceliņu Saulkrasti-Sigulda, Sējas pamatskola- Murjāņu sporta ģimnāzija, Lilaste-Zvejniekciems.
Uzņēmējdarbība:
1) Sagatavosim jaunu novada teritorijas attīstības plānu un izmainīsim apbūves noteikumus, iesaistot iedzīvotājus un uzņēmējus.
2) Īstenosim projektus degradēto un neapgūto teritoriju pārveidē, radīsim priekšnosacījumus jaunu publisku objektu veidošanā.
3) Izveidosim atbilstošu tirgus infrastruktūru Svētku un Neibādes ielās, kur uzņēmēji un lauksaimnieki ik nedēļu varēs tirgot savu produkciju.

Izglītība:
1) Paplašināsim pirmsskolas izglītības iestāžu tīklu, veicot ieguldījumus esošo bērnudārzu infrastruktūrā, kā arī izveidojot jaunus- Pabažos un Zvejniekciemā.
2) Nodrošināsim visu novada skolu darbību, ar labi atalgotiem, kvalificētiem pedagogiem.
3) Nodrošināsim skolēnu autobusu satiksmi.
4) Nodrošināsim kvalitatīvu interešu izglītību ar ievirzi profesijā bērniem un pusaudžiem.Pārvaldība:
Pašvaldības pārvaldību veidosim efektīvu, caurspīdīgu, profesionālu:
1) Nodrošināsim pašvaldības pakalpojumu pieejamību Saulkrastos, Sējā, Pabažos, Lojā, Murjāņos.
2) Aktīvi izmantosim ES fondu, valsts un publiskās privātās partnerības iespējas finanšu līdzekļu piesaistei projektu realizācijā, infrastruktūras izbūvē.
3) Nodrošināsim konkurētspējīgu un rezultātorientētu atalgojumu pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem.

Sports, veselība, kultūra:
1) Veiksim Lojas un Zvejniekciema kultūras namu remontu.
2) Atbalstīsim Saulkrastu slimnīcas darbību, paredzot līdzfinansējumu tās kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā.
3) Izveidosim jaunu sporta veidu apgūšanas iespējas: burāšanas apmācības Skultes ostā, skeitparkā- ripojošo braucamrīku nodarbības; atbalstīsim pludmales volejbola, futbola laukumu ierīkošanu un sacensību rīkošanu.
4) Uzlabosim esošos un izveidosim jaunus bērnu rotaļu laukumus.
Drošība:
1) Nodrošināsim pašvaldības policijas patrulēšanu Saulkrastos, Sējā, Pabažos, Lojā, Murjāņos.
2) Paplašināsim un modernizēsim videonovērošanas kameru bāzi.
Par cilvēkiem, jūru un zemi!