Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Artūrs Ancāns 1979 Saulkrastu novada pašvaldība
2. Aiva Aparjode 1977 Pašvaldības iestāde "Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs"
3. Reinis Siliņš 1982 SIA "Skultes doktorāts"
4. Māris Iekļavs 1979 SIA "Komunāltehnika"
5. Teodors Karlsons 1975 SIA "Fam consulting"
6. Andris Birzulis 1987 Saulkrastu uzņēmēju biedrība
7. Agris Bojārs 1999 Latvijas Republikas Saeima
8. Rita Celma 1967 Sējas novada Pabažu kultūras nams
9. Marina Skļara 1983 Saulkrastu vidusskola
10. Baiba Baumane 1982 Vidzemes piekrastes aizsardzības biedrība
11. Inga Geistarde-Zaporožeca 1978 Biedrība Dimantu Akadēmija
12. Uģis Ārgalis 1969 SIA "Burtnieks R"
13. Renārs Peksis 1991 Limbažu bērnu un jauniešu centrs
14. Raimonda Kosmane 1981 SIA "Saulkrastu komunālserviss"
15. Raivis Kozaks 1984 Saulkrastu pirmskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
16. Larisa Mišina 1971 VAS "Latvijas pasts"
17. Jānis Garklāvs 1958 Saulkrastu zvejnieku biedrība
18. Santa Ancāne 1973 SIA "Saulkrastu slimnīca"
Программа партии
Mūsu novada nozīmīgākā vērtība ir cilvēks, bet mūsu darba devējs ir novada iedzīvotājs!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kas, gudri strādājot jaunajā Saulkrastu novadā, izmantos reformas radītās iespējas. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli – iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

“Latvijas attīstībai” ir mūsdienīga politiskā partija, kas ir pārstāvēta Latvijas Republikas Saeimā, valdībā, daudzās Latvijas pašvaldībās un Eiropas Parlamentā. Tas nodrošina Saulkrastu novada deputātu kandidātiem veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumus, kas veicinās jaunā novada ātrāku izaugsmi.

Domes darbs.
Domei nepieciešami izglītoti un izlēmīgi deputāti, kuri spējīgi pieņemt drosmīgus lēmumus! Radīsim caurspīdīgu finanšu kontroli. Pašvaldības profesionāļus nodrošināsim ar konkurētspējīgu atalgojumu, bet pieprasīsim sasniegt izvirzītos mērķus. Pateiksim “nē” birokrātijai! Biežāk organizēsim iedzīvotāju ideju konkursus.

Izglītība.
Katram novada bērnam nodrošināsim vietu esošajos bērnudārzos. Izglītosim bērnus dabas resursu taupīšanā, atkritumu mazināšanā, piesaistīsim ārpusskolas neformālo izglītību speciālistus. Ieviesīsim peldēšanas apmācības programmu, izglītošanos nodrošinot kaimiņu novadu baseinos. Īstenosim profesionālo ievirzi sportā.
Abām mūzikas un mākslas skolām nodrošināsim telpas un izveidosim vienotu un konkurētspējīgu piedāvājumu mākslas un kultūras interešu jomā. Mūsu novada vidusskola kļūs konkurētspējīga, lai mūsu bērniem turpmāk vairs nav jābēg uz citu novadu skolām.

Veselība un sociālais atbalsts.
Saulkrastu slimnīca turpinās darbību. Rūpēsimies par tās pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību, atbalstīsim ģimenes ārstus. Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti. Izveidosim sociālā atbalsta centru.

Kultūra un sports.
Pabeigsim darbu pie Saulkrastu estrādes labiekārtošanas, Lojas kultūras nama remonta un renovēsim Zvejniekciema kultūras nama koncertzāli. Remontēsim Sporta un ģimeņu centra ēku un nodrošināsim centra baseina darbību.
Novadā atbalstīsim tādus pasākumus, kurus būs prieks apmeklēt pašiem un lepnums aicināt ciemiņus!

Infrastruktūra.
Veidosim atbalsta programmas ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanai. Veidosim konkrēti apzīmētus veloceliņus, apgaismotas, norobežotas un drošas velo novietnes. Veicināsim jauna atkritumu šķirošanas eko laukuma izbūvi. Uzbūvēsim stāvlaukumus, ceļa malās – kabatas. Piesaistīsim struktūrfondu līdzekļus un savedīsim kārtībā lauku un vasarnīcu rajonu ceļus. Organizēsim novada ezeru apsaimniekošanu.

Vasarnīcās īpašumiem piešķirsim adreses, atrisināsim ieilgušās atkritumu apsaimniekošanas problēmas, pilnveidosim pamesto dzīvnieku problēmas uzraudzību un kontroli.

Tūrisms.
Veidosim jaunus tūrisma magnētobjektus. Iesaistīsimies Gaujas nacionālā parka tūrisma klasterī. Veicināsim viesmīlības pakalpojumu attīstību un ūdens tūrismu.

Drošība.
Nodrošināsim pašvaldības policiju arī Sējā, Pabažos, Lojā un Murjāņos, palielināsim glābēju skaitu pludmalē. Nodrošināsim drošības patruļas pludmalē un mainīsim attieksmi pret novada viesiem.

Uzņēmējdarbība.
Piesaistīsim investīcijas degradētu objektu renovācijai, veicināsim šādu teritoriju izaugsmi: bijušās pionieru nometnes, Vārava, zivju fabrika, Severniķelis. Veicināsim Sējas muižas parka teritorijas sakārtošanu. Izstrādāsim jaunu teritoriālplānojumu, veidosim jaunus industriālos parkus. Izveidosim novadnieka lojalitātes karti, veidosim novada mārketinga programmu. Būvēsim dienesta daudzdzīvokļu mājas.
Kardināli mainīsim attieksmi pret potenciālajiem investoriem un jaunajiem uzņēmējiem. Veicināsim jauna pārtikas veikala būvniecību Zvejniekciemā.

Atbalstīsim tikai tos uzņēmējdarbības veidus, kas ir dabai draudzīgi un neapdraudēs novada ekoloģiju.

Saulkrastu novads ir kā dimants, kas pacietīgi un ar zināšanām jāslīpē, līdz tas iegūs briljanta mirdzumu!