Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Egils Gusts 1989 Z/S "Dzēses"
2. Agnese Bagātā 1978 Kalnsētas pamatskola
3. Gatis Krastiņš 1984 Saldus novada pašvaldība, Saldus pagasta pārvalde
4. Igors Miņenko 1984 Ventspils sporta skola “Spars”
5. Andris Šulga 1982 SIA „VIP8”
6. Vladimirs Volosjanovs 1985 SIA “Elena H”
7. Svens Petravičs 1992 SIA “Monēta”
8. Linda Balode 1981 Valsts ieņēmumu dienests
9. Edgars Banzens 1981 SIA Kalna 22A
10. Inese Kalneniece 1979 Kalnsētas pamatskola
11. Svetlana Blūma 1977 SIA "Saldus autoskola"
12. Rihards Ulmanis 1989 SIA "Baltic Car Invest"
13. Kristīne Ķēniņa 1971 SIA “Kurzemes minerālmateriāli”
14. Gints Homanis 1975 Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde
15. Kristaps Ērpe 1987 Z/S „Lāči”
16. Didzis Dreimanis 2000 Students
17. Elīna Saksone 1996 SIA “Vairāk prieka”
18. Lauris Vīksne 1989 Z/S "Kupenas"
Программа партии
Politiskās partijas "KPV LV" deputātu kandidātu pašvaldību vēlēšanu programma Saldus novadam

Mūs novada prioritāte ir cilvēks. Mēs atbalstīsim savus iedzīvotājus visā to dzīves gājumā, nodrošinot visus apstākļus, lai katram būtu iespēja realizēt savas izvēles draudzīgā vidē un būt lepniem par savu novadu.

Bērni, jaunatne, senjori un demogrāfija
Par galveno prioritāti izvirzīsim bērnudārzu un skolu pieejamību. Piešķirsim papildus finansējumu pedagogiem, kas apmāca reemigrantu bērnus.
Izbūvēsim ērtus un mūsdienu prasībām atbilstošus rotaļu un sporta laukumus, āra trenažierus bērniem, jauniešiem, personām ar invaliditāti un ikvienam interesentam gan pilsētās, gan ciematos. Piesaistot sporta klubu, skolu un pašvaldības pārstāvjus, izveidosim rīcībspējīgu Sporta padomi, nodrošinot labas sportošanas iespējas bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, amatieru un arī profesionālajam sportam.
Pašvaldības paspārnē, un piesaistot privātos uzņēmumus, veicināsim jauniešu t.sk. skolēnu iesaisti apmaksātos darbos vasaras brīvlaikā.
Demogrāfiskās situācijas normalizācijai attīstīsim dzīvokļu pieejamību novada ietvaros, pēc iespējas integrējot pagastu dzīvojamo fondu, sakārtojot pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas sistēmu. Veicināsim jaunu dzīvojamo māju būvniecību Saldus un Brocēnu pilsētās.
Palielināsim piedzimšanas pabalsta apmēru.
Mūsu novada senjorus atbalstīsim ar ikgadēju vienreizēju pabalstu.

Iedzīvotāju iesaistīsim novada darbā un lēmumu pieņemšanā.
Iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā par Saldus novada domes tēriņiem, plāniem un projektiem. Saldus novada, citos profilos sociālajos tīklos, kā arī novada mājaslapā, publicēsim aptaujas, dodot iespēju arī komentāriem. Padarīsim caurskatāmāku pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, lai ikviens spētu novērtēt apvienotā Saldus un Brocēnu novada pašvaldības darbu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un dzīves līmeņa celšanai.
Attīstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību novada pagastos, ar to uzlabojot ugunsdrošības situāciju, un stiprinot sabiedrisko dzīvi novadā.

Ceļu uzturēšana un attīstība
Plānosim ceļu renovāciju kritiskajās vietās. Ieviesīsim plašākus iksezonas grants ceļu atputekļošanas pasākumus. Veicināsim bitumena pārklājuma lietošanu grants ceļiem, novēršot ceļu putekļus un padarot ceļus braukšanai ērtākus.
Veicināsim sadarbību ar LVC, lai novada reģionālais valsts ceļu tīkls tiktu sakārtots un tiktu veikti pienācīgi uzturēšanas darbi.

Uzņēmējdarbības veicināšana
Sakopsim degradētās teritorijas un uzlabosim vidi ap A9 šoseju, piesaistot gan ražojošos, gan atpūtas, izklaides un tirdzniecības uzņēmumus, ar to caurbraucējiem un novada iedzīvotājiem radīsim priekšstatu par Saldus pilsētu un novadu kā sakoptu – dzīvei un investīcijām pievilcīgu vidi.
Veicināsim tūrisma attīstību novadā.

Energoefektivitātes celšana. Komunālā saimniecība.
Veicināsim daudzīvokļu ēku renovāciju, piesaistot valsts un ES finansējumu.
Palīdzēsim privātmāju īpašniekiem iegūt ES atbalstu privātmāju energoefektīvai atjaunošanai.
Līdztekus ēku siltināšanai un atjaunošanai papildināsim novada energoapgādes sistēmu ar atjaunojamajiem resursiem, piedaloties ES projektos par saules enerģijas izmantošanu.
Veiksim komunālo pakalpojumu izmaksu auditu.

Ēku iekšpagalmu un autostāvvietu labiekārtošana: dzīvojamo ēku iekšpagalmus veidosim ērtus un patīkamus, ar zaļu vidi, atpūtas soliņiem un bērnu laukumiņiem. Saldus novadā ir pieejamas teritorijas stāvlaukumu optimālai izveidei, lai iedzīvotāji spētu ērti novietot auto pie objektiem pilsētas teritorijā un pie daudzdzīvokļu mājām. Pakāpeniski nomainīsim ielu apgaismojuma kvēlspuldzes, pret energoefektīviem LED gaismekļiem. Turpināsim darbu pie pagastu ciemu ielu apgaismojuma izbūves veidošanas.

Attīstīsim veloinfrastruktūru ērtai velosatiksmei visā Saldus un Brocēnu pilsētu teritorijā un citviet.

Atbalsts Covid-19 ārkārtas situācijas laikā.
Iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem Covid-19 laikā izveidojušies parādi pret pašvaldību, centīsimies parādsaistības samazināt vai sadalīt parāda atmaksas termiņu, vienlaikus nepieļaujot atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu.

Turpināsim attīstīt Saldus medicīnas centru un medicīnas pakalpojumu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam. Veicināsim jaunu ģimenes ārstu prakšu izveidošanu.

Saldus vēsturiskais centrs
Sakārtosim Saldus tirgus lakumu atbilstoši labākajiem vides pieejamības principiem. Meklēsim risinājumu ar Saldus vēsturiskā centra ēku īpašniekiem, par ēku fasādes atjaunošanas darbiem un Rīgas un Striķu ielas graustu un iekšpagalmu sakārtošanu.