Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1963

Гражданство: Latvija

Место жительства: Saldus novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Turpināt sakārtot novadā esošos ceļus. Infrastruktūra ir nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan veiksmīgiem uzņēmējiem.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Prioritārās jomas, kuras būtu jāpilnveido un jāatīstīta ir "Sociālais uzņēmējs" un vietējo kopienu veidošana pagastos.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs uzņēmējdarbības vides sakārtošana, Brocēnu sporta bāzes attīstība. Kā arī turpināt attīstīt tūrismu lauku teritorijās (pagastos) visā novadā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Skrundas profesionālā vidusskola 1981 Konditore- pavāre
Место работы Должность
Saldus novada pašvaldība, Zirņu pagasta pārvalde Kultūras darba organizatore
Saldus novada pašvaldība, Zirņu pagasta pārvalde Amatierteātra "ZITE" režisore