Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1985

Гражданство: Latvija

Место жительства: Saldus novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Pilnveidot un uzlabot bibliotēku krājumam paredzētā finansējuma piešķiršanas un aprēķināšanas modeli!
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Tā kā darbojos kultūras un NVO sektorā, tad man svarīgi, lai pašvaldība atbalstītu tieši šīs jomas - kultūras pasākumi, amatiermāksla, kultūras mantojuma saglabāšana, bibliotēku, kultūras namu un muzeju darbs pagastos un pilsētās!
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Kultūras infrastruktūras uzlabošana pilsētās un pagastos. Kursīšu pagasta ūdenskrātuves sakārtošana un teritorijas pilnveide brīvā laika pavadīšanai!
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Profesionālais maģistra grāds informācijā un bibliotēkzinībās
Augstākā Liepājas Pedagoģijas akadēmija 2007 Profesionālais bakalaura grāds tūrismā, kvalifikācija - tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs
Место работы Должность
Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs Vadītājs
Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” Valdes priekšsēdētājs
Biedrība “Amatierteātris Kodols” Valdes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs
Latvijas Bibliotekāru biedrība Kurzemes nodaļas vadītājs Kurzemes nodaļas vadītājs