Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Stabilitātei!"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Poļina Ivļeva 1989 Salaspils novada dome
2. Amils Saļimovs 1985 Pašnodarbinātā persona
3. Vladislavs Haļuks 1989 AS "Latvenergo", Ķeguma hidroelektrostacija
4. Anna Čalaja 1986 AS "SEB banka"
5. Aleksandrs Spitāns 1992 SIA "Labas Pārvaldīšanas princips"
6. Aleksandrs Hoļimenkovs 1990 SIA "Vesta Consulting"
7. Iļja Dmitrijevs 1990 Salaspils Veselības centrs
8. Viktorija Tunika 1988 VAS "Valsts Nekustamie īpašumi"
9. Nataļja Urtāne 1972 UAB "ZM FOOD"
10. Konstantīns Ņikitins 1990 Salaspils novada pašvaldības policija
11. Svetlana Konakova 1981 SIA "Baltic accounting company"
12. Ramona Galsone 1990 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
13. Genādijs Matuļs 1972 SIA "Saulkalne S"
14. Irīna Štofele 1965 SIA "Storna"
15. Jeļena Doļinova 1970 Pašnodarbinātā persona
16. Pāvels Luzins 2002 Skolnieks
17. Anastasija Plice-Orlovska 1985 Mājsaimniece
18. Kristīna Fomičova 1980 Pašnodarbinātā persona
Программа партии
Politiskās partijas “Stabilitātei!”
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu programma Salaspils novadā

Mēs dzīvojam grūtos un sarežģītos laikos. Covid-19 infekcija ātri izplatās visā pasaulē, ir smagi skārusi Latviju un Salaspils novadu. Mūsu iedzīvotājiem vairāk kā agrāk ir nepieciešams valsts un pašvaldības atbalsts. Mēs skaidri saprotam, ka neziņa par rītdienu, bailes palikt bez darba, saslimt vai zaudēt tuvu cilvēku rada emocionālu spriedzi un veselības problēmas. Cilvēku labklājība ir apdraudēta. Mēs vēlamies, lai cilvēki izjūt visaptverošu pašvaldības atbalstu. Mūsu uzdevums ir radīt labvēlīgu vidi ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem, ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitātes celšanai un aktivitāšu veicināšanai. Mēs vēlamies atbalstīt uzņēmējus, ka arī aktīvāk iesaistīt politikā jaunāko paaudzi, kopā būvēt un veidot Salaspils novada nākotni. Mēs skaidri saprotam, ka veiksmīgam rezultātam vajag veidot mūsdienīgu kustību. Platforma, kura apvieno jaunus, bet zinošus un progresīvi domājošus un spēcīgus politiķus. Platforma, kurā katram būs iespēja likt savas vērtības darāmo darbu sarakstā - “Stabilitātei- Jā!”. Mēs nesolām, bet apņemamies darīt visu, lai kopīgi būvētu stabilu novada nākotni. Nav labāka laika rīcībai!

No vārdiem uz “Jā” - darbiem!

Jā - ģimene un bērni ir mūsu prioritāte! Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādes bērniem jānodrošina bezmaksas ēdināšana.

Jā - uzraudzības pakalpojuma jeb auklītes pakalpojuma līdzfinansējuma palielināšanai! Mēs nodrošināsim privātā bērnu dārza pakalpojumam un uzraudzības pakalpojumam vienlīdzīgu līdzfinansējuma apmēru.

Jā - 7.pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības projekta realizācijas turpināšanai!

Jā - video novērošanas sistēmai visās pirmsskolas un skolas izglītības iestādēs! Uzskatam, ka mūsu mērķis ir gādāt par darbinieku, izglītojamo un apmeklētāju drošību, novēršot iespējamos likumpārkāpumus.

Jā - skolotāju nodrošināšanai ar portatīvajiem datoriem un bezmaksas internetu! Attālinātās mācības pandēmijas laikā palielina skolas pedagogu noslogotību, līdz ar to arī stresa līmeni. Uzskatam, ka pašvaldības uzdevums ir nodrošināt pilnīgi visus pedagogus ar mūsdienīgiem, jaudīgiem portatīviem datoriem un internetu, lai sekmētu labvēlīgu vidi kvalitatīvam attālināto mācību procesam.

Jā - jauno ģimeņu mājokļu atbalstam! Jaunā ģimene ir mūsu valsts nākotne. Veidosim jaunu ģimeņu dzīvokļu atbalsta programmu. Īstenosim moderno mājokļu stratēģiju, kas nodrošinās jaunām ģimenēm iespēju īrēt pašvaldības dzīvokli par izdevīgām cenām.

Jā - kultūras nama “Enerģētiķis” jaunā būvniecības projekta realizācijai! Nesavlaicīgā ēkas konservācija noveda pie ievērojamiem konstrukciju bojājumiem. Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, uzskatam, ka ēka ir jānojauc un jāizstrādā jauns, mūsdienīgs un inovatīvs projekts.

Jā - nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanai ģimenēm ar bērniem! Nodrošināsim daudzbērnu ģimenēm NĪN atvieglojumu 90%, ģimenēm ar diviem bērniem 70% un ģimenēm ar vienu bērnu 50% apmērā.

Jā - transporta izdevumu segšanas apjoma palielināšanai pensionāriem! Palielināt apmaksāto braukšanas reižu skaitu no 96 līdz 192 braucieniem gadā. Nodrošināt kompensāciju ne tikai nestrādājošiem, bet arī strādājošiem pensionāriem.

Jā - infrastruktūras attīstībai visa novada teritorijā! Uzskatam, ka grants ceļiem jābūt asfaltētiem. Iedzīvotāju drošība ir mūsu prioritāte, tāpēc pilsētas ceļiem jābūt apgaismotiem un gājēju pārējās uzstādītām viedām sistēmām, kuras pašas saprot, ka pienāk gājējs, tātad ir jādod brīdinājuma signālu autovadītājiem, bet gājēju drošībai jāieslēdz papildus apgaismojumu.

Jā - velosatiksmes programmas attīstībai!

Jā - atpūtas parkam Nometņu ielā! Mēs labiekārtosim aktīvās atpūtas vietas – sakārtota pludmale, bērnu rotaļu laukums, sporta zona ar volejbola laukumu.

Jā - sporta zonu ierīkošanai daudzstāvu dzīvojamo kvartālu pagalmos! Kvalitatīviem sporta laukumiem jābūt pieejamiem ne tikai profesionāliem sportistiem, bet arī ikvienam aktīvam iedzīvotājam jebkurā laikā. Veidosim līdzfinansējuma programmu jaunu sporta zonu ierīkošanas darbiem.

Jā - jaunas uzņēmējdarbības atbalstam! Mēs uzskatām, ka uzņēmēji ir valsts lielākais atbalsts. Cilvēki, kuri paši veido, uztur sevi un dod darbu arī citiem, ir pelnījuši cieņu un atbildību no valsts struktūrām. Veidosim jaunu uzņēmumu atbalsta programmu.

Jā - energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu atbalsta programmas turpināšanai!

Saki “Jā!” politiskai partijai “Stabilitātei!”