Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Alternative"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Mihails Rogals 1939 Salaspils novada dome
2. Dmitrijs Osiņenko 1981 GKS "Enerģētiķis"
3. Vitālijs Porsevs 1988 SIA Tanec
4. Vitālijs Zolotarjovs 1940 pensionārs
5. Mihails Osiņenko 1986 bezdarbnieks
6. Jadviga Rižkova 1941 Gaismas internātpamatskola
7. Salavats Galihanovs 1977 SIA ENERGOSAKARI
8. Vladimirs Ļeščovs 1975 SIA OPTIMUS PLUSS
9. Alla Hripčenko 1980 SIA LV GROUP
10. Nadežda Krūze 1962 SIA EVELATUS
11. Diāna Seržanova 1980 OMNIA ANALYTICS, SIA
12. Maksims Naumovs 1989 IK SOLROS - M
13. Anatolijs Paškovs 1980 individuālais komersants
14. Juris Kozlovskis 1948 pensionārs
15. Andrejs Šepeļovs 1980 Skonto Prefab
Программа партии
SOCIĀLĀ POLITIKA UN VESELĪBAS APRŪPE
Partija Alternative
• Ikgadējā pabalsta piešķiršana Lielā Tēvijas kara veterāniem, kuri cīnījās antihitleriskās koalīcijas pusē, kā arī lokālo konfliktu dalībniekiem, pēc valdības lēmuma;
• Par bezmaksas pabalstu pensionāriem- Salaspils novada iedzīvotājiem braucieniem sabiedriskajā transportā pa Salaspils novada teritoriju, kā arī invalīdiem un Černobiļas AES likvidācijas dalībniekiem;
• Par bezmaksas ārsta apskati maznodrošinātiem pensionāriem;
• Par bezmaksas braucienu līdz Rīgai Salaspils Goda pilsonim;
• Par racionālu budžeta līdzekļu izmantošanu;
• Izveidot struktūrvienību no pašvaldības puses ar visām juridiskām tiesībām, lai kontrolētu māju apsaimniekotāju darbu;
• Sniegt materiālo pabalstu cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā dzīves situācijā (sarežģīta medicīniskā operācija ar turpmāko rehabilitāciju);
• Par materiālā pabalsta piešķiršanu maznodrošinātiem pensionāriem 50% apmērā no komunālo maksājumu summas;
• Par siltuma un ūdens tarifa samazināšanu;
• Par nodrošinātu patstāvīgu pašvaldības kontroli uzņēmumu SIA „Salaspils siltums”, SIA „Valgums” darbībā, nepieļaujot nepamatotus tarifa paaugstinājumus;
• Par to, lai Salaspils novada domes administrācija pieņemtu no krievvalodīgo iedzīvotāju vidus iesniegumus latviešu un krievu valodā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kontaktēties ar pašvaldības darbiniekiem ne tikai valsts valodā, bet arī krievu valodā;
• Par bezmaksas braucienu nodrošināšanu pensionāriem visa gada garumā;
• Par ērtu pašvaldības dzīvokļu celtniecību Salaspils pilsētā, lai likvidētu dzīvokļu rindas;
• Par vienreizējiem pabalstiem Salaspils goda pilsoņiem.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Partija Alternative
• Lai radītu apstākļus Salaspils skolās, saskaņā ar labākajām Latvijas skolu pieredzi;
• Par iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā;
• Par pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu uz pašvaldības budžeta rēķina;
• Par rekonstrukcijas sākšanu un pabeigšanu 2021.-2023.gadā kultūras namam „Enerģētiķis”;
• Lai aizrautu nodarboties bērnus un jauniešus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un sporta sekcijās;
• Par bērnu dārza audzinātāju algas pielikumu 10% apmērā;
• Par bezmaksas sporta kompleksu izmantošanu bērniem un pilsētas izlases komandām;
• Par Salaspils sporta centra izveidi un sporta veicināšanas darbu starp veterāniem un citiem Salaspils novada iedzīvotājiem un on line translācijas organizēšana;
• Par bezmaksas bērnu uzturēšanu pirmskolas iestādēs.


LABIEKĀRTOŠANA, ATTĪSTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
Partija Alternative
• Par daudzdzīvokļu namu teritoriju un iekšpagalmu labiekārtošanu Salaspilī, Saulkalnē, Aconē, Zeltiņi un citās Salaspils novada teritorijās piesaistot finansējumu no pašvaldības;
• Par daudzdzīvokļu namu teritoriju labiekārtošanas darbu grafika sastādīšanu;
• Turpināt ierīkot bērnu laukumus, sporta laukumus Salaspilī, Saulkalnē, Aconē, Zeltiņi un citās Salaspils novada teritorijās;
• Par autobusa pieturas celtniecību Granīta ielā , Acones rajonā;
• Piesaistīt piedalīties konkursos tikai tās organizācijas, kuras reģistrētas Salaspils novadā, par remonta darbu izpildi ar apjomu ne vairāk kā EUR 14000;
• Par trokšņa aizsardzības sienas izbūvi ceļa posmā Rīga – Ogre no dzīvojamo māju puses;
• Par bērnu rotaļu laukumu izveidi starp mājām Daugavas 1 un Maskavas 3,5,7;
• Par līdzdarbošanos konceptuālā plāna realizācijā Salaspils novada teritorijas attīstībā
līdz 2025.gadam, ar papildus Eiropas fonda līdzekļu piesaisti;
• Par remonta darbu turpināšanu asfaltēt ceļus Salaspilī, Saulkalnē, Aconē, Zeltiņi un citās Salaspils novada teritorijās;
• Par bērzu birzs, pie karagūstekņu memoriāla, labiekārtošanu Salaspilī un izveidot šajā teritorijā atpūtas parku iedzīvotājiem;
• Par pludmales labiekārtošanu pie Rīgas HES ūdenskrātuves;
• Par autobusa pieturas celtniecību pie kooperatīva „Dole” pie autoceļa „C32”;
• Par ceļu ekspluatācijas un apgaismojuma nodrošināšanu Silmaļu ielas rajonā ar pašvaldības spēkiem;
• Pastāvīgo nojumju ierīkošana Salaspils centrāltirgū Inženieru ielā;
• Gājēju celiņu no Igora ielas (Mežezeros, Salaspils novads) līdz dzelzceļa stacijai “Dārziņi”;
• Par Maskavas ielas rekonstrukcijas pabeigšanu, gājēju un velo celiņu būvniecība;
• Slēgta ledus laukuma būvniecība ar iespēju izmantot arī vasaras periodā – 2023 .gadā;
• Dzelzceļa šķērsojuma uzlabošana. Gājēju tuneļa projektēšana un būvniecība – 2021. līdz 2022.gads;
• Pašvaldības ceļa “Dzelzceļa pārbrauktuve – Mežezeri” būvniecība – 2022.gads;
• Soliņu uzstādīšana pensionāru atpūtai visās pašvaldības ielās;
• Bērnu laukuma celtniecība “Mežezeros”.