Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andrejs Svilāns 1968 Dabas aizsardzības pārvalde
2. Zigmārs Zeimulis 1967 Salaspils novada PI Komunālais dienests
3. Andrejs Jaunkalns 1964 SIA "EKO OSTA"
4. Olga Pāvulīte 1949 ASUMS SIA
5. Ojārs Kramiņš 1979 Salaspils novada PI "Komunālais dienests"
6. Ainārs Lāčgalvis 1962 LR Zemkopības ministrija
7. Rihards Bērziņš 1977 LVMI”Silava”
8. Juris Osmanis 1980 Salaspils novada PI "Komunālais dienests"
9. Armands Alvaters 1985 SIA "ECO Forte"
10. Mārtiņš Alksnis 1975 Dzīks Dienvidu nami 32"
11. Romans Sledzevskis 1986 Salaspils Karatē klubs
12. Niks Stafeckis 2000 Latvijas Universitāte
13. Dace Kaļverša 1976 Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils sporta nams”
14. Ritvars Roznieks 1980 CALEO SIA
15. Inga Ģēģere 1967 Salaspils novada PII "Daugaviņa"
16. Vladlens Jurgensons 1977 SIA "DLL Serviss"
17. Rudīte Ķikuste 1951 SIA "Tilderu nami"
18. Dmitrijs Kancevičs 1977 Salaspils novada PI "Salaspils Dzīvokļu fonds"
Программа партии
Latvijas Zaļā partija (LZP)
2021.gada LR Pašvaldību vēlēšanas.
Priekšvēlēšanu programma Salaspils novadam.
Cienījamie Salaspils iedzīvotāji. Šīs ir pirmās pašvaldību vēlēšanas, kurās Latvijas Zaļā partija startē atsevišķā sarakstā, neatšķaidot zaļo krāsu ar kādu citu. Zaļā politika pēdējā gada laikā ir ieguvusi īpašu jēgu un atziņu, cik svarīga un neaizvietojama krīzes situācijās ir Latvijas daba. Tas liek mums ar daudz lielāku cieņu novērtēt novada dabas un kultūras mantojumu, sekmēt tā pilnvērtīgu izmantošanu un pieejamības nodrošināšanu kā novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas neatņemamu sastāvdaļu.
Mūsu pamatvērtības ir nemainīgas - stipru valsti veido stipri novadi, stipras ģimenes, drosmīgi cilvēki. Jaunajai domei būs jābūt gana drosmīgai, lai atzītu, ka, iespējams, lietderīgāk ir būvēt kultūras namu no jauna - nevis pussagrauto atjaunot. Nāksies reanimēt arī pandēmijas un iepriekšējās domes politiskās vadības ietekmē cietušo novada kultūras dzīvi. Būs jāpieņem lēmums iecerēto pansionātu celt no jauna un piemērotu cilvēkiem, nevis graujot un pārbūvējot kārtējo jaunceltni, kā to bija iecerējusi līdzšinējā domes politiskā vadība.
Jo galvenais ir cilvēks! Brīvs, bagāts ar iniciatīvu un gatavību līdzdarboties, savam novadam un valstij līdzi dzīvot gribošs. Tāpēc mēs esam par investīcijām cilvēkā un viņa radošumā.
Mēs to panāksim:
• Attīstot drošas koplietošanas teritorijas, gājēju un veloceliņus, bērnu un pieaugušo aktīvās atpūtas laukumus, atjaunojot skeitparku pie Salaspils 1.vidusskolas.
• Aktualizējot dzelzceļa šķērsojuma un trokšņu barjeru izbūvi.
• Sekmējot mazgabarīta dzīvokļu celtniecību.
• Turpinot teritorijas labiekārtošanu un ceļu seguma uzlabošanu Aconē, Saulkalnē, Silabriežu, Silavas un Purva rajonā.
• Uzsākot Nometņu ielas dīķu apkārtnes labiekārtošanu.
• Uzlabojot Doles salas ceļu infrastruktūru un Daugavas muzeja pieejamību.
• Turpinot atbalstīt dzīvojamo ēku siltināšanas programmu.
• Palīdzot iedzīvotājiem izglītoties īpašumu apsaimniekošanas jautājumos.
• Vienkāršojot teritorijas, t.sk. piemājas zālienu kopšanas noteikumus un līdz ar to atslogojot pašvaldības policijas kontroles funkcijas.
• Atjaunojot Salaspils novada domes politiskās vadības “norakto” sakoptāko īpašumu konkursu.
• Veicinot izglītības iestāžu mācību kvalitātes uzlabošanu un ekoskolu kustības attīstību. Veicinot vietējo ražotāju produkcijas iekļaušanu izglītības iestāžu pārtikas nodrošinājumā.
• Atbalstot jauniešu iniciatīvas, sportistus, māksliniekus, novada iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un citu projektu realizācijā.
• Ieviešot Salaspils kultūras gada balvas tradīciju novadā. Dažādojot atbalsta mērķus un palielinot finansējuma apjomu kultūras projektu programmā. Veicinot mazākumtautību kultūras aktivitātes, jo, līdzīgi kā dabas daudzveidība, arī kultūras daudzveidība ir ilgtspējīgas sabiedrības pamats.
• Atbalstot tradicionālās reliģiskās konfesijas kā neatņemamu kultūras segmentu.
• Turpinot Salaspils novada dabas un kultūras mantojuma apzināšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu, sadarbību ar Nacionālo botānisko dārzu.
• Pilnveidojot atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Turpinot mērķtiecīgu palīdzības pasākumu kopumu sociālās atstumtības mazināšanai iedzīvotājiem.
• Paplašinot publisko pakalpojumu pieejamību visā novadā.
• Veicinot informācijas apriti starp novada domi un iedzīvotājiem.
• Gādājot par uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu un draudzīgu nodokļu politiku Salaspils novadā.
Dievs, daba, darbs. Šis Annas Brigaderes triloģijas nosaukums ir mūsu moto.
Dievs ir gan reliģiskais mantojums, gan mūsu pašu garīgais briedums un spēja domāt pašiem ar savu galvu. Atšķirt darītājus no gaisa un ledus piļu solītājiem. Būt savas zemes saimniekiem un patriotiem.
Daba ir ikvienas civilizācijas kultūras un tikumu sākums un pamats. Pandēmija mūs aizveda atpakaļ pie dabas. Atrašanās dabā daudzus no mums paglāba no infekcijas. Atcerēsimies dabu arī tad, kad pandēmija būs beigusies, lai tā spētu mūs pasargāt arī nākamreiz.
Darbs – tas ir ne tikai ikdienas darbs. Tas ir arī mūsu visu kopīgās domas un darbi, kas mūs satur kopā kā vienu kopienu – salaspiliešus. Padarot mūs līdzdalīgus un līdzatbildīgus cits cita dzīvē. Darot mūs lepnus par savu novadu un savu valsti!
Aicinot savā domu un darbu biedru pulkā:
Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidāti Salaspils novadā