Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas Krievu savienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aleksandrs Prutkovs 1967 bezdarbnieks
2. Jevgenijs Lavrenovs 1968 pašnodarbinātais
3. Jurijs Seļezņovs 1964 SELEZNOVS SIA
4. Timurs Galihanovs 1981 IK TimursGalihanovs
5. Aļona Prutkova 1971 VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Программа партии
Mūsu mērķis ir iekārtot dzīvi Salaspils novadā par labu visiem tā iedzīvotājiem, nodrošināt ekonomikas uzplaukumu, veselīgu vidi, labklājību un sociālo atbalstu novada iedzīvotājiem!

Salaspils nav Rīgas guļamrajons! Salaspils ir pilsēta ar īpašu dvēseli, vēsturi un kultūru! Respektīvi, mēs izceļam Salaspils prioritātes un koncentrējam pašvaldības pūles to realizācijai.

Būt par Salaspils novada domes deputātu ir augsts gods un liela atbildība visu mūsu novadnieku priekšā! Mēs garantējam, ka katrs mūsu deputāts sniegs vēlētājiem pārskatus par savu darbu.

Salaspils domē mēs

atbalstīsim uzņēmējus:
- sniegsim juridisko un organizatorisko palīdzību vietējiem uzņēmējiem dalībai valsts un Eiropas programmās;
- nodrošināsim projektu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Eiropas reģioniem, kur pie varas atrodas Eiropas Brīvās alianses (Tatjanas Ždanokas eiropartija) dalīborganizācijas;

izglītības un kultūras jomā:
- organizēsim latviešu valodas bezmaksas kursus;
- nodrošināsim videostundu un interaktīvu mācību līdzekļu, tostarp krievu valodā, pieejamību;
- rīkosim papildu nodarbības, tostarp krievu valodā, lai palīdzētu skolēniem;
- atjaunosim un modernizēsim KN “Enerģētiķis”, panāksim sodus tiem, kas vainīgi tā novešanā līdz pašreizējam stāvoklim;
- panāksim Salaspils garnizona kapu atzīšanu par vēstures pieminekli un iekļausim tos pašvaldības aprūpēto objektu sarakstā;

pašvaldības darbā:
- panāksim, lai pašvaldības iepirkumu taisnīgā un caurskatāmā sadalē priekšroka tiktu dota uzņēmējiem, kas nodrošina ar darbavietām Salaspils un Salaspils novada iedzīvotājus;
- papildināsim pilsētas portālu ar multimediju daudzvalodīgo saturu, panāksim regulāru novada iedzīvotāju informēšanu par vietējiem notikumiem, tajā skaitā krieviski;
- garantēsim taisnīgu proporcionālu resursu sadali starp visām novada daļām;
- nodrošināsim iespēju vērsties pašvaldības iestādēs krievu valodā;

infrastruktūras un vides labiekārtošanas jomā:
- atvērsim pilsētā nakts aptieku;
- radīsim pašvaldības autostāvvietas;
- turpināsim pludmales atpūtas zonas attīstību, rīkosim badmintona laukumus, izvietosim nepieciešamo inventāru un organizēsim infrastruktūru;
- uzcelsim suņu pastaigu laukumus, izvietojot tur atkritumu tvertnes;
- sakārtosim pilsētas un novada ceļus;
- savienosim Salaspils veloceliņu tīklu ar Rīgas analoģisko tīklu;
- īstenosim ēku siltināšanas un renovācijas programmu, piesaistot Eiropas finansējumu, kā arī piedalīsimies ES “Zaļās enerģētikas” programmā;
- ierīkosim pilsētā un novadā sporta laukumus, aprīkosim tos ar ielu trenažieriem;
- visās novada apdzīvotajās vietās ierīkosim sezonas slidotavas;

sociālajā sfērā:
- uz publiski privātas partnerības pamata rīkosim pansionāta pensionāriem un personām ar invaliditāti projektēšanu un būvniecību;
- pielāgosim vietējās infrastruktūras esošos un nākotnes objektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- veiksim sociālā atbalsta sistēmas vērienīgu reformu, palielinot tās pieejamību iedzīvotājiem;
- palielināsim daudzbērnu un maznodrošināto ģimeņu, pensionāru un invalīdu finansiālu atbalstu, sevišķu uzmanību veltot Lielā Tēvijas kara veterāniem;

Salaspils bagātība ir tās iedzīvotāji! Kopā iekārtosim dzīvi pilsētā un novadā par labu visiem un ikvienam mūsu novadniekam!