Самоуправлений выборы 2021

Partija "Vienoti Latvijai"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Juris Silovs 1965 Garkalnes novada domes Sporta centrs
2. Valters Balakleitis 1988 SIA Selectum home
3. Jānis Grigaļūns 1951 Ropažu novada domes
4. Artūrs Kļaviņš 1998 SIA Veiters Korporācija
5. Lauris Akmentiņš 1986 SIA CCC Riga Digital Services
6. Indulis Līdacis 1957 Ropažu novada dome
7. Laine Villa 1992 SIA Knauf
8. Oļegs Dudarevs 1998 SIA Ādažu desu darbnīca
9. Edgars Sarkans 1956 Pensionārs
10. Andris Lisovskis 1985 SIA Vecriņķu būve
11. Zane Dalbiņa 1996 SIA LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS
12. Ēriks Flaumanis 1954 SIA ART TEHNO
13. Jānis Lācis 1987 SIA MSM Latvia
14. Elīna Antone 1987 Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs
15. Irvo Jakušovs 1981 SIA Igate
16. Inese Vēbere 1985 Ropažu novada dome
17. Ērika Spole 1980 SIA Gardenia Secret Vibes
18. Jānis Ozoliņš 1949 Pašnodarbinātais
19. Silvija Zīraka-Freimane 1956 Viesu nams "Pie Zeltītes"
20. Jānis Sirmais 1971 SIA Sirmā pakalpojumi
21. Ilze Rozenberga 1970 SIA Amulet
22. Andrejs Ploriņš 1950 Pensionārs
Программа партии
Apvienojot vienā novadā Garkalnes, Ropažu, Stopiņu novadus un Inčukalna novada Vangažu pilsētu, vairākkārt pieaug pašvaldības deputāta atbildība par Ropažu novadā dzīvojošo pamatvajadzību kvalitatīvu nodrošināšanu.
Nodrošināsim Domes darba caurskatāmību un racionāli izmantosim budžeta līdzekļus, liekot akcentu uz novada iedzīvotāju sociāli-ekonomiskajām vajadzībām.
Pierīgā un tanī skaitā apvienotajā Ropažu novadā ir kvalitatīvs darba spēks, kas spēj augstākajā līmenī izmantot jaunās tehnoloģijas. Izmantojot šo resursu, attīstīsim vietējo ražošanu un veicināsim sasaisti starp vietējo ražotāju un patērētāju, bez starpniekiem.
Lai uzlabotu Ropažu novada iedzīvotāju ikdienu, nodrošinot novada administratīvo centru labāku sasniedzamību, kā arī uzlabotu piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām, efektīvi izmantosim budžeta līdzekļus novada ceļu stāvokļa uzlabošanai, ielu apgaismošanai un infrastruktūras modernizācijai, aktīvi piesaistot ES fondu līdzekļus. Plānotie infrastruktūras uzlabošanas darbi: noasfaltēt Padebešu ielu Padebešu ciematā; rekonstruēt Mārtiņrožu ielu Sunīšu ciematā; sakārtot pievedceļu pie Bajāriem, Podkājām, Villasmuižas, kā arī ceļa posmu Bitenieki-Viesturi un no P4 caur Gaidām; turpināt promenādes izbūvi gar Straujupīti Vangažos; veikt asfalta seguma atjaunošanu Betona ielā; uzstādīt luksoforu Betona un Lubānas ielas krustojumā, kurš funkcionētu pie intensīvas satiksmes, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību; izveidot vienotu veloceliņu tīklu starp ciemiem, kas tiktu savienots ar Rīgas veloceliņu tīklu; turpināt nodrošināt Rīgas pilsētas transporta plūsmu uz novadu un veicināt jauna maršruta izstrādi.
Atbalstīsim daudzdzīvokļu ēku renovāciju un siltināšanu. Organizēsim daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju izglītošanu, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar zināšanām, kas nepieciešamas ilgtspējīgai ēku uzturēšanai, sagatavosim zinošus “mājas vecākos”, kas spēs pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību.
Paplašināsim pilsētas ūdens un kanalizācijas tīklu novada ietvaros, ar mērķi uzlabot ekoloģisko situāciju un radīt labvēlīgu vidi jaunu mājokļu būvniecībai. Radīsim iespēju pieslēgt Ropažu novada ūdens un kanalizācijas tīklam Robežu ielā izvietoto daudzdzīvokļu ēku projektu “Dreilinga mājas”.
Atvēlēsim lielākus naudas līdzekļus novada iedzīvotāju profesionālai apmācībai; tālāk veicināsim un atbalstīsim uzņēmējdarbību vecās infrastruktūras pilnveidošanā un jaunas ieviešanā.
Uzturēsim esošo medicīnisko pakalpojumu līmeni, strādāsim pie esošo medicīnas iestāžu inventāra un tehnoloģiju uzlabošanas, kā arī esošo telpu paplašināšanas. Izvērtēsim iespējas atvērt vienas dienas medicīnisko stacionāru novadā.
Izglītības jomā vēlamies pabeigt vidusskolas celtniecību Ropažu novadā ar stadiona izbūvi, saglabāt vidusskolas statusu Vangažu vidusskolai, kā arī turpināt Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukciju. Strādāsim pie bērnudārzu paplašināšanas, jaunu būvniecības.
Pievērsīsim uzmanību bērnu, jauniešu izaugsmei, lai Ropažu novadā dzīvojošie bērni un jaunieši varētu saņemt kvalitatīvu izglītību, iespēju sportot un radoši attīstīties. Sakārtosim bērnudārza rindu e-pakalpojumu sistēmu, lai ikviens novada iedzīvotājs varētu to pārlūkot un izprast tās veidošanās nosacījumus un secību.
Izveidosim mehānismu novada iedzīvotāju atbalstam, ieviešot Ropažu novada iedzīvotāju kartes, kas ļaus saņemt privilēģijas Ropažu novada ietvaros, saņemot, sniedzot pakalpojumus.
Apzināsim novada maznodrošināto iedzīvotāju un pensionāru reālo stāvokli, aktivizēsim palīdzību viņiem un izskatīsim sociālo māju būvniecības iespējas.
Pilnveidosim sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, veidojot starp pašvaldību nodarbinātības dienestu ar īpašu datu bāzi darba devējiem un darba ņēmējiem.